adam-jang-320626-unsplash

Internationellagruppen

En stor del av vår verksamhet har länge kretsar kring internationella utbyten. Vi är en internationell organisation med ett stort intresse av att öka medvetenheten om andra kulturer och att våra medlemmar ska få vänner från olika delar av världen.

devonutbytet

Devonutbytet

Under flera år har vi haft ett sammarbete och utbyte tillsammans med organisationen Young Farmers Devon, vilket är deras motsvarighet till 4H i England. Utbytet har pågått under flera år och riktar sig i dagsläget främst till unga mellan 15-20 år.

52396327_249424402600195_7466739638380527616_n

Palestinautbytet

Ett av våra senaste utbyten arrangerade vi tillsammans med den Palestinska organisationen Wi’am. Temat för utbytet var demokrati och kommunikation med syfte att främja fred samt icke-våld. Målgruppen för det här utbytet är 18-25 år.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra