Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6410_web

Det här är 4H-gårdar

Vi och forskarna är eniga. Samspelet mellan människor, djur och natur är viktig. Framförallt när det kommer till barn och unga. Därför spelar våra 4H-gårdar en väldigt viktig roll i samhället.

Idag är det få barn och unga som har en naturlig koppling till odling, natur och djur, framförallt de som bor i städer. Om de har svårt att ta sig ut till landsbygden, får landsbygden komma till dem.

Sedan 70-talet bedriver vi inom 4H ett 30-tal småskaliga bondgårdar i eller i närheten av städer för att barn och unga ska få möjligheten att lära sig mer kring odling, natur och djur.

Vi erbjuder en unik möjlighet för barn och unga att på ett praktiskt sätt lära sig mer kring djur och natur.

Men vi nöjer oss inte där. Inom 4H har vi även tagit på oss det viktiga samhällsuppdraget att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar. 4H-gårdarna över Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6885_web
Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Engagerad tjej, 19 år

“4H ger mig energi och jag känner att jag gör något meningsfullt och därigenom utvecklas, både personligt och ledarmässigt.”

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Jag engagerar mig

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Jag engagerar mig

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

Något mer om klubbar

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra