samuel-bryngelsson-dWHtwGV9EUU-unsplash

Arbetsprogram för Hallands 4H

2021

Januari

Januari

6 Januari
Bland tomtar och troll på Stättared arrangeras av Stättareds 4H

24 Januari
Klubbledarträff på Ästad arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

29-31 Januari
Nationella konferensen, Linköping arrangeras av Riksförbundet

Februari

Februari

1 Februari
Inlämning av gruppernas verksamhetsberättelser.

V.7-8 i februari
Sportlovsläger & aktiviteter på Stättared arrangeras av Stättareds 4H.

28 Februari
Sista dagen att ansöka om att bli lägerledare för sommarens läger & matskolor. Läs mer här. 

Mars

Mars

4H-klubbarnas riksfinal arrangeras av Riksförbundet.

5-7 mars
Styrelse- och 4H-företagskurs på Ästad arrangeras av utbildningsgruppen.

10 mars
Klubbarna ska ha haft sitt årsmöte.

10 mars
Sista dagen att nominera till Årets Halländska 4Hare.

31 mars
Inlämning av klubbarnas årsmöteshandlingar.

April

April

4H-företagskickoff i klubbarna.

1 april
Kretsarna ska ha haft sitt årsmöte.

2 april
Påskpromenad på Stättared arrangeras av Stättareds 4H.

V.14
Påsklovsläger på Stättared & Ästad.

V.14
Varbergskresen arrangerar 4H-företagskickoffen.

16-18 april
Läger- och matskoleledarkurs för de som ska jobba med våra sommarläger.

23-25 april
Ledarutbildning steg 2 på Ästad arrangeras av utbildningsgruppen.

Maj

Maj

Kom ihåg att anmäla 4H-företag till personalen.

Study session arrangeras av RYE, Rural Youth Europe.

Adresslistan kommer ut.

1 maj
Stättaredsdagen arrangeras på Stättareds 4H-gård.

8 maj
Länsförbundsstämman arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

8-9 maj
En kickoff arrangeras för alla ideella som väljs in på stämman den 8 maj

15 maj
Sista dagen att redovisa poäng för poängresan.

23 april
Lägerledarkurs del 2 för de som ska jobba med våra sommarläger.

Juni

september

En kanothelg arrangeras av Varbergskretsen.

Det första hembesöket för 4H-företagen sker i juni.

19 juni
Lägerledarkurs del 3 på Stättared för de som ska jobba med våra sommarläger.

25 juni
Midsommarfirande på Stättareds 4H-gård.

25 juni
Midsommarfirande på Stättareds 4H-gård.

V.25
Våra läger och matskolor startar för sommaren och pågår fram till augusti.

Juli

juli

1-4 juli
Länslägret arrangeras av Varbergs kretsens länslägerkommitté.

16-18 juli
Sveriges 4Hs riksförbundsstämma arrangeras.

Våra läger och matskolor pågår.

Augusti

augusti

Våra läger och matskolor pågår.

Det andra hembesöket för 4H-företagen sker i augusti.

Europeiskt rally arrangeras av Rural Youth Europe, RYE.

15 augusti
Sista dagen att nominera för 100-årsfonden.

27-29 augusti
En temakurs arrangeras på Ästad.

29 augusti
Utvärdering av sommarens läger.

September

Juni

KÄF arrangerar en aktivitet.

3-5 september (Inställd)
Poängresan arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

18 september
Nationella 4H-dagen. Firande arrangeras på Stättareds 4H-gård.

25-26 september

Planeringskonferensen arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Arragemangskommittén arrangerar en lisebergsresa.

Oktober

oktober

4H-företagsresan arrangeras i oktober.

30 oktober
Höstseminarium arrangeras av Rural Youth Europe.

1-15 oktober
Bokslutsmöte av 4H-företag.

15-17 oktober
Ledarutbildning steg 1 på Ästad arrangeras av utbildningsgruppen.

31 oktober
Bland nordiska väsen arrangeras av Stättareds 4H.

V.44
Återträffsläger arrangeras på Ästad.

V.44
Höstlovsläger arrangeras på Stättared.

November

November

En KUL-helg arrangeras.

Personalkonferens arrangeras av riksförbundet.

1 november
Sista dagen för att ansöka om att bli IFYE.

1 november
Internationella 4H-dagen.

5-7 november
En avancerad kurs arrangeras av länsförbundet.

30 november
Sista dagen att rapportera om godkända 4H-företag och nominera dem till Utmärkspriset.

30-6 november/december
Höstseminarium med tema LGBT+ arrangeras av Rural Youth Europe.

December

December

30-6 november/december
Höstseminarium med tema LGBT+ arrangeras av Rural Youth Europe.

5 december
Kröning av Varbergs Lucia.

28-30 december
Jullovsläger på Stättared.

Vinterläger på Ästad.

2022

Januari

Januari

6 januari

Bland tomtar och troll på Stättared.

27-29 januari
Nationella konferensen, Linköping.

Arrangeras av Riksförbundet

21-23 januari

En klubbledarskurs arrangeras av länsförbundsstyrelsen på Ästad. Ersätter tidigare klubbledarträff.

OBS. Framflyttad till 11-13 mars.

Februari

Februari

Förberedelseträff inför rikslägret.

4-6 februari
Ett vinterläger arrangeras av Ästad 4H-klubb på Ästad.

V.7-8
Sportlovsaktiviteter arrangeras på Stättared.

Mars

Mars

4H-klubbarnas riksfinal arrangeras av riksförbundet.

4-6 mars
Utbildningsgruppen arrangerar styrelse- & 4H-företagskursen på Ästad.

Läs mer här!

10 mars
Klubbarna ska ha haft sitt årsmöte.

11-13 mars (NY)
Kickoff för alla klubbar!

Läs mer här!

31 mars
Inlämning av klubbarnas årsmöteshandlingar.

10 mars
Sista dagen att nominera till Årets Halländska 4Hare.

April

April

Dags att starta 4H-företag i klubbarna.

1-3 april
Vårläger på Ästad arrangeras av Ästads 4H.

Inställd

1-3 april
Utbildningsgruppen arrangerar ledarutbildning steg 2 på Ästad.

(Tidigare 8-10 april)

15 april
Påskpromenad på Stättared.

V.15
Påsklovsläger arrangeras på Stättared av Stättared.

V.15
Varbergs kretsen arrangerar en 4H-företagskickoff.

8-10 april
Läger- & matskoledarkurs för de som ska jobba på våra läger i sommar.

(Tidigare 22-24 april)

22-24 april
Nationella 4H-konferensen arrangeras av riksförbundet i Linköping.

(Tidigare 28-30 januari)

Maj

Maj

Study Session arrangeras av RYE, Rural Youth Europe.

Kom ihåg att anmäla 4H-företag till expeditionen.

Förberedelseträff inför rikslägret.

1 maj
Stättaredsdagen arrangeras av Stättared på Stättareds 4H-gård.

7 maj
Länsförbundsstämman arrangeras.

7-8 maj
Kickoff med länsförbundet, kretsarna, grupperna och kommittéerna.

15 maj
Sista dagen att redovisa poäng för poängresan.

22 maj
Lägerledarkurs steg 2 för de som ska jobba på våra läger i sommar.

Juni

september

Våra läger och matskolor pågår.

Kanothelg arrangeras av Varbergskretsen

Dags för det första hembesöket för de som bedriver 4H-företag.

4-5 juni
Öppethus på Ästad 4H-gård.

18 juni
Lägerledarkurs steg 3 för de som ska jobba på våra läger i sommar.

23 juni
Midsommarfirande på Stättared.

29-2 juni / juli
Länslägret arrangeras av länslägerkommittén.

Juli

juli

Sveriges 4Hs riksläger arrangeras i Kalmar.

Våra läger och matskolor pågår.

Förberedelseträff inför rikslägret.

Riksförbundsstämma

29-2 juni / juli
Länslägret arrangeras av länslägerkommittén.

Augusti

augusti

Våra läger och matskolor pågår.

Dags för det andra hembesöket för de som bedriver 4H-företag.

Europeiskt rally arrangeras av RYE, Rural Youth Europe.

V.31
2-dagarsläger arrangeras på Stättared.

V.31-32
Friluftsläger arrangeras på Ästad.

26-28 augusti
Temakurs arrangeras på Ästad för arrangörer inom Hallands 4H.

September

Juni

Varbergskretsen arrangerar en Lisebergsresa.

KÄF-arrangerar en aktivitet.

2-4 september
Poängresan arrangeras.

16 september
Nationella 4H-dagen. Firande på Stättared.

23-25 september
Hallands 4Hs planeringskonferens arrangeras.

Oktober

oktober

Höstseminarium arrangeras av RYE, Rural Youth Europe.

Dags att ha bokslutsmöte av 4H-företag.

14-16 oktober
Utbildningsgruppen arrangerar ledarutbildning steg 1 på Ästad.

Dessvärre inställd.

V.44
Höstlovsläger på Stättared.

21-23 oktober
Återträffsläger på Ästad arrangeras av Ästad 4H.

28-30 oktober
Återträffsläger på Ästad arrangeras av Ästad 4H.

30 oktober
Sista dagen att rapportera om godkända 4H-företag.

30 oktober
Bland nordiska väsen arrangeras på Stättareds 4H-gård.

November

November

Varbergskretsens arragemangskommitté arrangerar en kulhelg.

4H-företagsresan arrangeras.

1 november
Sista dagen för att ansöka om att bli IFYE.

1 november
Internationella 4H-dagen.

4-6 november
Avancerad kurs arrangeras.

Dessvärre inställd

December

December

4 december
Kröning av Varbergs Lucia

28-30 december
Jullovsläger på Stättared.

2023

Januari

Januari

6 januari

Bland tomtar och troll på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H.

27-29 januari

Nationella konferensen, Linköping.

Arrangör
Riksförbundet

Februari

Februari

Förberedelseträff inför rikslägret.

Arrangör
Länstruppsledarna

3-5 februari
Ett vinterläger arrangeras på Ästad.

Arrangör
Ästad 4H-klubb

V.7-8
Sportlovsaktiviteter arrangeras på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H.

Mars

Mars

10 mars
Klubbarna ska ha haft sitt årsmöte.

10 mars
Sista dagen att nominera till Årets Halländska 4Hare.

11-12 mars

Styrelseutbildning

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

April

April

Dags att starta 4H-företag i klubbarna.

1-2 april

Klubbledarövernattning på Stättared.

1-3 april
Vårläger på Ästad.

Arrangör
Ästad 4H-klubb

14-16 april
Ledarutbildning steg 2 på Ästad.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

7 april
Påskpromenad på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H

16 april

4H-företagskickoff i Sibbarps bygdegård

Arrangör
4H-företagskommittén i Varbergs 4H-krets

23 april
Stormöte med alla styrelser inom Hallands 4H.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

21-23 april
Utbildningshelg för de ledare som ska jobba på våra läger i sommar.

(Notera nytt datum,
tidigare 7-9 april)

Arrangör
Lägergruppen

V.15
Påsklovsläger arrangeras på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H

Maj

Maj

Study Session

Arrangör
RYE, Rural Youth Europe.

Kom ihåg att anmäla 4H-företag till expeditionen.

Förberedelseträff inför rikslägret.

Arrangör
Länstruppsledarna

1 maj
Stättaredsdagen arrangeras på Stättareds 4H-gård.

Arrangör
Stättareds 4H

6 maj
Länsförbundsstämman arrangeras.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

6-7 maj
Kickoff med länsförbundet, kretsarna, grupperna och kommittéerna.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

21 maj
Lägerledarkurs steg 2 för de som ska jobba på våra läger i sommar.

Arrangör
Lägergruppen

28 maj
Kretsträff

Arrangör
Varbergs kretsen.

31 maj
Inlämning av klubbarnas årsmöteshandlingar till Sveriges 4H

(Notera nytt datum,
förlängt från 30 april)

Juni

september

Våra sommarläger pågår

Dags för det första hembesöket för de som bedriver 4H-företag.

Kanothelg

Arrangör
Varbergskretsen

3-4 juni
Öppethus på Ästad 4H-gård.

Arrangör
Ästad 4H

3-4 juni
Utbildningshelg för de som ska jobba på våra läger i sommar.

Arrangör
Lägergruppen

17 juni
Lägerledarkurs steg 3 för de som ska jobba på våra läger i sommar.

Arrangör
Lägergruppen

23 juni
Midsommarfirande på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H

29-2 juni / juli

Länslägret

Arrangör
Länslägerkommittén

Juli

juli

Våra sommarläger pågår

Förberedelseträff inför rikslägret.

Arrangör
Länstruppsledarna

Nyhet

Sommargalej för alla ideellt engagerade medlemmar inom Hallands 4H.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

29-2 juni / juli

Länsläger

Arrangör
Länslägerkommittén

8-15 juli
Nordiskt läger i Norge.

21-28 juli
Sveriges 4Hs riksläger arrangeras i Växjö.

Arrangör
Kronobergs 4H & Riksförbundet

Riksförbundsstämma

Arrangör
Kronobergs 4H & Riksförbundet

Augusti

augusti

Våra sommarläger pågår

Dags för det andra hembesöket för de som bedriver 4H-företag.

Europeiskt rally

Arrangör
RYE, Rural Youth Europe.

V.31
2-dagarsläger arrangeras på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H

V.31-32
Friluftsläger arrangeras på Ästad.

Arrangör
Lägergruppen

19 augusti
Kretsträff

Arrangör
Varbergs kretsen

25-27 augusti
Temakurs arrangeras på Ästad för arrangörer inom Hallands 4H.

Arrangör
Hallands 4H

Inställd 

September

Juni

KÄF-arrangerar en aktivitet.

9 september 
Kretsträff

Arrangör
Varbergs kretsen

10 september

Lisebergsresan

Arrangör
Arrangemangskommittén i Varbergskretsen

Nyhet

10 september

Stormöte med alla styrelser inom Hallands 4H.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

16 september

Nationella 4H-dagen. Firande på Stättared.

23-24 september
Hallands 4Hs planeringskonferens arrangeras.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

Oktober

oktober

Höstseminarium

Arrangör
RYE, Rural Youth Europe.

Dags att ha bokslutsmöte av 4H-företag.

6-8 oktober
Utbildning om att möta barn med NPF och fysiska funktionsvariationer i Kronoberg.

Arrangör
Kronobergs 4H

Nyhet

13-15 oktober
Tjejhelg på Ästad 4H-gård

Arrangör
Ideell grupp Hallands 4H

13-15 oktober
Ledarutbildning steg 1 på Ästad.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

19 oktober
Planeringskonferens i Varbergs 4H-krets

Arrangör
Varbergs 4H-krets styrelse

Nyhet

22 oktober
Norgeutbytet – FÖRBEREDELSETRÄFF

Arrangör
Varbergs 4H-krets och Hallands 4H

Nyhet

28 oktober
Kretsträff med 4H:s matresa

Arrangör
Varbergs 4H-krets och Hallands 4H

29 oktober
Bland nordiska väsen arrangeras på Stättareds 4H-gård.

Arrangör
Stättareds 4H

V.44
Höstlovsläger på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H

Återträffsläger på Ästad

Arrangör
Hallands 4H

Återträffsläger på Stättared

Arrangör
Hallands 4H

31 oktober
Sista dagen att rapportera in godkända 4H-företag.

November

November

4H-företagsresan arrangeras.

1 november

Sista dagen för att ansöka om att bli IFYE.

1 november
Internationella 4H-dagen.

1-2 november
Kretsträff (höstlovsläger)

Arrangör
Varbergs kretsen

Nyhet

2-5 november
Norgeutbyte

Arrangör
Varbergs 4H-krets och Hallands 4H

3-5 november
Avancerad kurs arrangeras.

Arrangör
Hallands 4Hs Länsförbundsstyrelse

18-19 november
KUL-helg

Arrangör
Arrangemangskommittén i Varbergs 4H-krets

Nyhet

19 november

Stormöte med alla styrelser inom Hallands 4H.

Arrangör
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse

December

December

Nyhet

1-3 december
Obs nytt datum!

Leda För Fler

Arrangör
Hallands 4H

10 december
Kretsträff

Arrangör
Varbergs kretsen

22 december
Grötgalej för alla ideellt engagerade medlemmar inom Hallands 4H.

Arrangör
Hallands 4H

28-30 december
Jullovsläger på Stättared.

Arrangör
Stättareds 4H

2024

Här nedan ser du vårt arbetsprogram. Arbetsprogrammet beslutas om på planeringskonferensen men fler aktiviteter kan tillkomma när som helst. Så har du en rolig idé som du vill genomföra är det bara att höra av dig så skriver vi in den i programmet!

Länsförbundets aktiviteter

Riksförbundets aktiviteter

Länsförbundets utbildningar

Varbergs kretsens aktiviteter

Stättareds aktiviteter

Övriga aktiviteter

Januari

Januari

Nationella konferensen

26-28 januari

Årlig konferensen med workshops kring aktuella ämnen.

Arrangeras av Sveriges 4H

Februari

Februari

Träff inför Rix24

Datum kommer snart.

Förberedelseträff för alla som är intresserade av att åka på årets rixläger.

Arrangeras av länstruppsledarna.

Mars

Mars

Klubbarna ska ha haft sitt årsmöte

10 mars

Senast den 10 mars ska alla klubbar ha haft sitt årsmöte. Detta regleras av våra stadgar.

Sista dagen att nominera till Årets Halländska 4Hare

10 mars

Senast den 10 mars ska du ha nominerat de personer som du anser förtjänar utmärkelsen Årets Halländska 4Hare.

Priset delas ut på länsförbundsstämman i maj.

April

April

Stormöte

21 april

Ett möte för alla organisationsled inom Hallands 4H för att diskutera.

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Dags att starta 4H-företag i klubbarna

Under april är det dags att påbörja arbetet med att starta 4H-företag ute i klubbarna.

Utbildning för lägerledare

19-21 april

Under den här helgen sker utbildningstillfälle 1 för alla som ska jobba på våra läger i sommar.

Arrangeras av lägergruppen.

Maj

Maj

Träff inför Rix24

Datum kommer snart.

Förberedelseträff för alla som är intresserade av att åka på årets rixläger.

Arrangeras av länstruppsledarna.

Länsförbundsstämman 

4 maj

Under den här dagen sker Hallands 4Hs länsförbundsstämma.

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Kickoff för ideella

4-5 maj

Under den här helgen sker en kickoff för alla ideellt engagerade i Hallands 4H.

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Utbildning för lägerledare

19 maj

Under den här dagen sker utbildningstillfälle 2 för alla som ska jobba på våra läger i sommar.

Arrangeras av lägergruppen.

Juni

september

Utbildning för lägerledare

15 juni

Under den här dagen sker utbildningstillfälle 3 för alla som ska jobba på våra läger i sommar.

Arrangeras av lägergruppen.

Lantlivsläger pågår

16-20 juni (V.25)

Sommarläger pågår på både Ästads och Stättareds 4H-gårdar.

Arrangeras av lägergruppen.

Lantlivsläger pågår

23-27 juni (V.26)

Sommarläger pågår på både Ästads och Stättareds 4H-gårdar.

Arrangeras av lägergruppen.

Länsläger

27-30 juni

Länslägret arrangeras som varje år sista helgen i juni där alla klubbar tävlar mot varandra.

Arrangeras av Varbergskretsens länslägerkommitté.

Juli

juli

Rix24 i Stockholm

Datum kommer snart.

Årligt nationellt 4H-läger där alla län tävlar mot varandra.

Arrangeras av Sveriges 4H & Stockholms 4H

Sommarkalas

Datum kommer snart.

Årlig fest för alla ideellt engagerade inom Hallands 4H.

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Lantlivsläger pågår

7-11 juli (V.28)

Sommarläger pågår på både Ästads och Stättareds 4H-gårdar.

Arrangeras av lägergruppen.

Lantlivsläger pågår

30 juni – 4 juli (V.27)

Sommarläger pågår på både Ästads och Stättareds 4H-gårdar.

Arrangeras av lägergruppen.

Augusti

augusti

Sommarläger pågår
(Äventyret) 

29-31 juli (V.31)

Lägret Äventyret pågår på Ästads 4H-gård.

Arrangeras av lägergruppen.

Lantlivsläger pågår

28 juli – 1 augusti (V.31)

Sommarläger pågår Stättareds 4H-gård.

Arrangeras av lägergruppen.

Lantlivsläger pågår

4-8 augusti (V.32)

Sommarläger pågår på både Ästads och Stättareds 4H-gårdar.

Arrangeras av lägergruppen.

September

Juni

Stormöte

15 september

Ett möte för alla organisationsled inom Hallands 4H för att diskutera.

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Nationella 4H-dagen 

21 september

En dag för att gemensamt visa allmänheten vad 4H är. Arrangeras alltid tredje lördagen i september.

Hallands 4Hs planeringskonferens 

27-29 september

Under den här helgen arrangeras Hallands 4Hs planeringskonferens.

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Oktober

oktober

Dags att avsluta 4H-företag i klubbarna

Under oktober är det dags att avsluta arbetet med 4H-företag ute i klubbarna.

Riksförbundsstämman

18-20 oktober

Sveriges 4Hs årsmöte. Nytt för i år är att den inte hålls i samband med rikslägret.

November

November

Internationella 4H-dagen 

1 november

En dag för att gemensamt visa allmänheten vad 4H är.

December

December

Grötgalej

22 december

Under kvällen den 22 december firar hela Hallands 4H jul tillsammans. Alla ideellt engagerade är inbjudna!

Arrangeras av länsförbundsstyrelsen.

Lägg till en aktivitet på arbetsprogrammet

Tips på aktivitet
juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra