Lära genom att göra_2_1
Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_009_web

Skicka en motion

Det absolut bästa och lättaste sättet att förändra verksamheten är att skicka in en motion, ett förslag på förändring. Skickar du in en motion kommer den att skickas till länsförbundsstyrelsen som är högst ansvariga för hela Hallands 4Hs verksamhet.

Din motion diskuteras sedan i styrelsen och om du vill får du gärna vara med på mötet. Därefter fattar antingen styrelsen själva ett beslut om att antingen bifall (godkänna) eller avslå din motion. Om det är en större fråga kommer vi att ta upp frågan under antingen vår länsförbundsstämma eller planeringskonferens.

Det kan också vara så att styrelsen delegerar (skickar vidare) din motion till en undergrupp inom Hallands 4H.

Allt går att förändra och du som medlem bör komma med förslag på saker du vill förändra. Du är en väldigt stor och viktig del i vår verksamhet. Vi lovar att du kan påverka ofantligt mycket mer än vad du anar! Så skicka in motioner som bara den!

Skicka in en motion
Skriv gärna en lite bakgrund till förslaget så att alla kan sätta sig in i eventuella problem eller utmaningar.
Vad kommer att bli bättre eller förändras genom den här förändringen?
Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_026

Tips på aktivitet

Har du en idé på en aktivitet som du vill genomföra? Då är det väldigt bra att skicka in ditt förslag via formuläret här nedan. På så sätt kan vi hjälpa dig att komma igång, stötta dig i planeringen och eventuellt skrapa fram lite pengar.

Har du en idé på en aktivitet som du själv inte vill arrangera men vill delta på så går det också bra att skicka in! Då ser vi ifall vi kan hitta någon som är intresserad av att arrangera den.

Alla aktiviteter som kommer in via formuläret läser Hallands 4Hs länsförbundsstyrelsen igenom.

Tips på aktivitet
220723_AlmaBengtsson_Rix22_Halland_0077_web

Tips på vad du kan förändra

Som medlem kan du förändra precis vad som helst inom organisationen, åtminstone komma med förslag på förändringar. När du har kommit in med ett förslag är det upp till medlemmarna att bestämma. Här nedan finner du våra sex styrdokument som styr hela vår verksamhet. Dessa är bra att förändra ifall man vill få förändringar för hela verksamheten.

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash

Stadgar

Våra stadgar kan ses som organisationens lagar. Det är genom dessa som vi medlemmar kommer överens om hur vi ska organisera oss.

matt-ragland-8OVDzMGB_kw-unsplash

Policys

Likt stadgarna är våra policys våra regler eller riktlinjer när det kommer till vissa områden. Det kan t.ex. vara hur vi bör tänka kring matinköp, miljö, med mera.

bence-boros-6D6xcsirRaI-unsplash

Budget

Det är genom budgeten vi beslutar hur vi ska använda våra pengar inom Hallands 4H. Budgeten antas på planeringskonferensen och revideras på stämman.

estee-janssens-aQfhbxailCs-unsplash

Arbetsprogram

Vår planering över vilka aktiviteter vi vill genomföra kallar vi för arbetsprogram. Arbetsprogrammet har en egen sida på hemsidan.

markus-winkler-LNzuOK1GxRU-unsplash

Verksamhetsplan

Under planeringskonferensen beslutar vi även om vilka mål vi vill uppnå under den kommande tiden. Även verksamhetsplanen har en egen sida på hemsidan.

prophsee-journals-WI30grRfBnE-unsplash

Reglemente

Via det här dokumentet beslutar medlemmarna vad de olika grupperna ska jobba med och vilka mandat de har. I reglementet finns alla grupper med.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra