Hemsida-covers_2

Vad är en 4H-klubb?

Man kan säga att klubbverksamheten är grunden till 4H. Alla medlemmar, oavsett hur eller var de är engagerade, är medlem i en klubb. Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

I Hallands 4H strävar vi efter att 60% av alla medlemmar som antingen sitter i en styrelse, grupp eller kommitté ska vara inom vår målgrupp, dvs. mellan 6-25 år gamla – vilket vi också uppnår.

Men det är inte det som är mest imponerande. Det vi tycker är imponerande är att det oftast är barn och unga mellan 6-15 år som helt själva driver klubbverksamheten.

Det tycker vi är imponerande!

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6653_web
Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_027_web

Därför finns 4H-klubbar

En klubb fyller många syften. Att engagera sig i en 4H-klubb är väldigt lärorikt och framförallt väldigt roligt. Våra 4H-klubbar ska ses som en mötesplats för barn och unga där de själva bestämmer vad de ska hitta på.

Genom klubbarna får barn och unga i tidig ålder lära sig ledarskap, ekonomi och projektledning vilket erfarenheter som kommer att finns med resten av livet.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_138

Våra värderingar

Vi tror starkt på Lära genom att göra, vilket är vårt motto. I klubbarna får vi medlemmar en unik möjlighet att tillsammans ansvara och bedriva en mindre verksamhet som präglas av demokratiska beslut där alla får vara med och bestämma.

Inom 4H står lärandet och våra medlemmars personliga utveckling i fokus. Här får man prova sin vingar utan att vara rädd för att göra fel.

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_019_web

Vår vision

Vi har en vision om att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att barn och unga får en meningsfull fritid.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6909_web

Vad gör en 4H-klubb?

Som tidigare nämnt bestämmer medlemmarna själva vad de vill hitta på inom sin klubb. Men många klubbar inom Hallands 4H har aktiviteter som anspelar på friluftsliv. Det kan t.ex. vara paddling, matlagning i naturen eller övernattningar.

Det är även vanligt att man träffas enbart för att utföra någon form av sport, så som volleyboll eller brännboll. Att bara träffas för att leka eller pyssla är också en vanlig aktivitet som klubbarna arrangerar.

Läger är en stor del inom 4H och även våra klubbar brukar ca en till två gånger per år arrangera något form av klubbläger för klubbens medlemmar. Då övernattar man antingen i t.ex. sin klubblokal, en bygdegård eller ute i naturen. Under dagarna genomför man olika typer av tävlingar eller andra aktiviteter tillsammans.

Hur ofta en klubb träffas är olika, men de flesta klubbarna träffas en gång per vecka där de turas om att vara ledare för olika aktiviteter.

Så här skapar du en 4H-klubb!

 

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7470_web

Steg 1

Förberedelser inför uppstart

För att starta en 4H-klubb behövs det hållas ett uppstartsmöte där bland annat klubbens styrelse och en revisor väljs samt att 4Hs stadgar antas. För att mötet och klubbens skapande ska gå så smidigt till som möjligt finns det en del delar som behövs förberedas.

 

Inför uppstartsmötet behövs därför:

1. En styrelse bestående av minst tre personer, förslagsvis du som vill starta klubben tillsammans med minst två andra. En ordförande, en kassör och en sekreterare. Dessa personer bör innan årsmötet bli tillfrågade om att sitta med i styrelsen. Även eventuella ledamöter och suppleanter bör vara tillfrågade.

2. Likaså bör en revisor bli tillfrågad.

3. Stadgarna för klubben bör förberedas.

4. Under mötet ska även en medlemsavgift för att vara medlem i klubben beslutas, vilken kan vara bra att förbereda innan.

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

Steg 2

Hålla i uppstartsmötet

När allt inför uppstartsmötet är förberett är det dags att hålla i det. Bjud in alla som ska ingå i styrelsen, gärna revisorn och om ni vill någon erfaren 4Hare som kan hjälpa er ifall det behövs. Under mötet följer ni sedan dagordningen och för protokoll på allt som beslutas. Detta protokoll ligger sedan till grund för mycket, så var noga med att föra protokoll.

 

Mallar att utgå ifrån

Förslag på dagordning

Mall för protokoll

Förslag på stadgar

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_027_web

Steg 3

Grattis, ni har skapat en 4H-klubb!

När årsmötet är klart ska klubben registreras hos skatteverket för att få ett organisationsnummer. Detta organisationsnumret kan sedan användas för att öppna upp bankkonton, mm. Registreringen görs enklast genom att fylla i deras blankett som finns på deras hemsida. Skicka sedan in den tillsammans med årsmötesprotokollet och klubbens stadgar.

Likaså bör dessa dokument skickas in till länsförbundet som sedan skickar vidare dem till riksförbundet. När detta är gjort kommer klubben att få ett bidrag för att komma igång med verksamheten! Därför kan det vara bra att kika på att starta ett bankkonto, vilket vi gärna hjälper till att göra.

 

Lycka till framöver!

När dessa tre stegen är avklarade är det bara att tuta och köra! Värva medlemmar och bedriva verksamhet! Självklart finns vi till hjälp så fort det behövs!

Vill du starta en 4H-klubb?

Jag vill starta en 4H-klubb!
september
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra