Vad är en 4H-klubb?

4H:s huvudsakliga inriktningar och aktiviteter bedrivs inom; odling & djur, skog & natur, hushåll & kultur samt idrott & lek. I en 4H-klubb bestämmer du tillsammans med de andra i klubben vad ni ska göra i just er klubb. Vi kallar det föreningsdemokrati. Men vad det egentligen betyder är att ni som klubb själva kan skapa ett forum där ni gör era favoritaktiviteter, eller varför inte starta en klubb med ett specifikt tema?

Att starta en egen 4H-klubb är busenkelt!

1. Hålla ett uppstartsmöte och bilda en styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och kassör samt anta 4H:s stadgar. Övriga som vill ingå i styrelsen tituleras ledamöter och suppleanter.

2. Fylla i ”Protokoll för uppstartsmöte”, ”Rapport från ny 4H-klubb” samt ”Funktionärslista” och sända dem till Riksförbundet för godkännande.

Läs mer om hur du startar en klubb i vår Startaklubb broschyr.

Vill du starta en 4H-klubb?

Ibland behöver man det lilla extra för att faktiskt komma igång med att starta en 4H-klubb. Fyll i vårt formulär så tar en av våra kretsinstruktörer kontakt med dig! Denna kretsinstruktör kommer hjälpa er med det mesta!

Jag vill starta en 4H-klubb!