England

Det här är 4H-klubbar

Vi är övertygade om att barn och unga vill samt kan mer än vad vuxna tror, bara vi får möjligheten. Vi är övertygade om just detta för att vi medlemmar är just barn och unga som både vill och kan mer.

Vi är medvetna om att vi barn och unga lär oss om demokrati, ledarskap, projektledning och ekonomi på bästa sätt när vi aktivt får jobba med det.

Inom 4H får vi möjligheten att engagera oss tillsammans kring ämnen som vi själva brinner för och är intresserade av.

Idag bedriver vi inom Hallands 4H ett 10-tal aktiva klubbar där barn och unga i tidig ålder får möjligheten att engagera sig samt på ett demokratiskt sätt tillsammans med de andra medlemmarna styra en egen verksamhet.

Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

devonutbytet
Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Engagerad tjej, 19 år

“4H ger mig energi och jag känner att jag gör något meningsfullt och därigenom utvecklas, både personligt och ledarmässigt.”

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Jag engagerar mig

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Jag engagerar mig

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

Något mer om klubbar

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är textblocket . Klicka på Redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, Lectus NEC ullamcorper Mattis, pulvinar dapibus leo.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra