Vi är Hallands 4H

En organisation som idag engagerar oss barn och unga för att vi ska utvecklas för att nå vår fulla potential samtidigt som vi är med och bidrar till att andra barn och unga ska få en bättre samt mer meningsfull fritid.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

För över 100 år sedan började man i vissa skolor inse vikten av “lära genom att göra”. Hur praktiska moment i skolundervisningen ökade inlärningen och utvecklingen hos barn och unga. 1902 grundades organisationen som snabbt skulle utvecklas till att bli en av världens största barn- och ungdomsorganisationer – 4H.

1918 nådde organisationen Sverige och sedan dess har många genom oss fått känna av pirret i magen som uppstår när man ska åka på läger. Tryggheten av att tillsammans med nya och gamla vänner sitta under en stjärnklar himmel till ett knastrande ljud av en lägereld. Spänningen i att för första gången få besöka och lära känna en ny kultur i ett annat land. Fått möjligheten att påverka och engagera sig i det en själv tycker är kul.

All vår verksamhet arrangeras och drivs av oss unga ideella medlemmar, vilket är helt fantastiskt ifall man kollar på storleken samt kvalitén på den verksamheten vi bedriver.

Allt börjar med dig som medlem. Hur vill du engagera dig inom Hallands 4H?

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072
Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7470_web

KLUBBAR

Man kan säga att klubbverksamheten är grunden till 4H. Alla medlemmar, oavsett hur eller var de är engagerade, är medlem i en klubb. Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

I Hallands 4H strävar vi efter att 60% av alla medlemmar som antingen sitter i en styrelse, grupp eller kommitté ska vara inom vår målgrupp, dvs. mellan 6-25 år gamla – vilket vi också uppnår.

Men det är inte det som är mest imponerande. Det vi tycker är imponerande är att det oftast är barn och unga mellan 6-15 år som helt själva driver klubbverksamheten.

Det tycker vi är imponerande!

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6404_web

4H-GÅRDAR

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform. Idag finns ett 30-tal gårdar runt om i Sverige4H-gårdarna finns för att lära barn om djur och natur i 4H:s motto “Lära genom att göra” och gårdarna håller ofta öppet för allmänheten och är gratis att besöka.

4H:s har även ett samhällsuppdrag att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar. 4H-gårdarna över Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta.

I Hallands har vi Stättareds 4H-gård som är Kungsbacka kommuns näststörsta besöksnäring.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_034

LÄGER

Vi i Hallands 4H har sedan 40-talet anordnat läger och kan därför alla knep för att skapa fantastiska sommarläger. För att våra läger ska bli i världsklass arrangerar vi de flesta av våra läger på någon av våra gårdar med olika lantlivsdjur som deltagarna tillsammans med ledarna får ta hand om. Vi har på båda gårdarna gångavstånd till varsin sjö som vi badar i och våra utbildade ledare finns alltid där för att se till så att just du får den bästa veckan på hela sommaren.

Under sommaren anordnar vi även Matskolor där barn och unga under en veckas dagläger får lära sig laga mat, veta mer om var maten kommer ifrån samt träffar nya vänner. Veckan präglas såklart av matlagning, lek och studiebesök på en bondgård!

Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_015

GRUPPER

Genom våra grupper skapas mycket av vår verksamhet. Vissa grupper gör småskaliga projekt och arrangemang medan andra grupper skapar projekt med stora budgetar, planer samt visioner. Allt från interna utbildningar till internationella utbyten och andra spännande projekt.

Vi har sedan vi grundades fokuserat mycket på internationella utbyten för att vi medlemmar ska få en större förståelse för andra kulturer, få vänner runt om i världen och minnen för livet.

Under de senaste åren har vi arrangerat internationella ungdomsutbyten med bland annat Uganda, Rwanda, Palestina och England.

England

Med stöd av Region Halland

Region Halland

Tack till våra sponsorer

Tack vare er kan vi fortsätta driva vår förening som ser till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

BerteQvarn-logga
Hajen
Varbergs Sparbank
Kvantum
LRF-logga
Varbergs energi
Husshåll
Falkenbergs Sparbank'
Lågåspotatis-logga
Södra
Hunnestad
Rolfstorp
Västkustägg-logga
PCData
Ljusexperten
Bli sponsor

Läs mer om hur du kan hjälpa oss framöver

Vi klarar mycket, men inte allt – bli sponsor!

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra

devonutbytet

4H-KLUBBAR

Vi är övertygade om att barn och unga vill samt kan mer än vad vuxna tror, bara vi får möjligheten. Vi är övertygade om just detta för att vi medlemmar är just barn och unga som både vill och kan mer.

Vi är medvetna om att vi barn och unga lär oss om demokrati, ledarskap, projektledning och ekonomi på bästa sätt när vi aktivt får jobba med det.

Inom 4H får vi möjligheten att engagera oss tillsammans kring ämnen som vi själva brinner för och är intresserade av.

Idag bedriver vi inom Hallands 4H ett 10-tal aktiva klubbar där barn och unga i tidig ålder får möjligheten att engagera sig samt på ett demokratiskt sätt tillsammans med de andra medlemmarna styra en egen verksamhet.

Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

Tjej 1

Engagerad tjej, 19 år

“4H ger mig energi och jag känner att jag gör något meningsfullt och därigenom utvecklas, både personligt och ledarmässigt.”

 

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6410_web

4H-GÅRDAR

Vi och forskarna är eniga. Samspelet mellan människor, djur och natur är viktig. Framförallt när det kommer till barn och unga. Därför spelar våra 4H-gårdar en väldigt viktig roll i samhället.

Idag är det få barn och unga som har en naturlig koppling till odling, natur och djur, framförallt de som bor i städer. Om de har svårt att ta sig ut till landsbygden, får landsbygden komma till dem.

Sedan 70-talet bedriver vi inom 4H ett 30-tal småskaliga bondgårdar i eller i närheten av städer för att barn och unga ska få möjligheten att lära sig mer kring odling, natur och djur.

Vi erbjuder en unik möjlighet för barn och unga att på ett praktiskt sätt lära sig mer kring djur och natur.

Men vi nöjer oss inte där. Inom 4H har vi även tagit på oss det viktiga samhällsuppdraget att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar. 4H-gårdarna över Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta.

Kille 1

Engagerad tjej, 19 år

“4H betyder jättemycket för mig och många andra. 4H bidrar med stor gemenskap och är en fantastisk organisation!”

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6722_web

LÄGER

Inom 4H brinner vi för ledarskap och projektledning. Genom ett bra ledarskap och en förmåga att skapa projekt kan man komma väldigt långt. Utöver det brinner vi även för att göra roliga aktiviteter som engagerar barn och unga.

Med roliga aktiviteter menar vi äventyr under både dagtid och nattetid, kanotrace-turneringar och mysiga stunder där vi sjunger oss hesa vid lägereldar. Väv samtidigt ihop detta med diverse olika bus, då får vi riktigt bra läger.

Det är inte en slump att vi har bedrivit läger i nästan 100 år. Läger är nämligen den perfekta verksamheten för både deltagare, ledare och arrangörer. Alla har något att vinna på det.

Deltagarna får en fantastisk upplevelse, ledarna får en ofantligt bra och praktisk ledarutbildning samt arrangörerna får möjlighet att bedriva ett projekt som engagerar hundratals människor varje år.

Alla våra läger bedrivs helt ideellt av barn och unga!

Kille 2

Hampus Brink

“Man kan säga att klubbverksamheten är grunden till 4H. Alla medlemmar, oavsett hur eller var de är engagerade, är medlem i en klubb.” Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_027_web

GRUPPER

Att våra klubbar, gårdar och läger är viktiga är vi övertygade om. Både för de som deltar i verksamheten, är ledare för den och för de som arrangerar den. De tre delarna utgör tre femtedelar av vår kärnverksamhet.

Men för att vår klubb-, gård- och lägerverksamhet ska fungera på bästa möjliga sätt behövs det också ideella medlemmar som aktivt jobbar med att utbilda, strukturera, administrera, kommunicera, se över ekonomin och säkerställa att alla mår bra, mm.

Vårt fjärde kärnverksamhetsområde kallar vi för grupper, av den enkla anledningen att den här typen av verksamhet sker i just gruppform. Vi har ett flertal grupper som jobbar med att upprätthålla allt runt omkring för att få en bra samt levande verksamhet.

De personerna som engagerar sig i våra grupper utgör en ofantligt viktig del i maskineriet. De lägger upp strategier, planerar, genomför, utvärderar och mycket mer för att vi ska nå vår vision.

Kille 3

Hampus Brink

“Man kan säga att klubbverksamheten är grunden till 4H. Alla medlemmar, oavsett hur eller var de är engagerade, är medlem i en klubb.” Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_198_web

PROJEKT

Vi anser att det är ofantligt viktigt att kunna bedriva projekt. Det finns oerhört mycket man kan lära sig genom att bedriva ett projekt inom 4H. Oavsett ifall man befinner sig i skolan eller på jobbet gynnas man av att kunna gå från att ha en idé till att förverkliga denna.

Grunden i vår verksamhet är att vi medlemmarna själva ska bestämma över vad vi ska hitta på för aktiviteter. Därför faller det även ganska naturligt i att vi bedriver en hel del projekt inom Hallands 4H.

Vissa projekt är relativt små, sker under en kortare period med en små budgetar. Varpå andra projekt pågår under flera år, har ideella grupper inom sig och omsätter miljoner genom externa samt internationella finansiärer.

Att vi medlemmar ger varandra möjligheten att bedriva projekt är oerhört gynnsamt för alla inblandade. Oavsett ifall det handlar om en enkel liten träff för skojskull eller ifall det handlar om ett mångsidigt internationellt utbyte med ett seriöst samt allvarligt tema.

Kille 1

Hampus Brink

“Man kan säga att klubbverksamheten är grunden till 4H. Alla medlemmar, oavsett hur eller var de är engagerade, är medlem i en klubb.” Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

Rix18_Alma-Bengtsson_Bildspel

Engagemang

Demokrati

Ledare

Välmående

Gemenskap, friluftsliv, djur

Ledare 1

Ansvar

Projektledning, ledarskap, miljö & hållbarhet

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6410_web

Respekt

Internationella utbyten,