Vi är Hallands 4H

En organisation som idag engagerar oss barn och unga för att vi ska utvecklas för att nå vår fulla potential samtidigt som vi är med och bidrar till att andra barn och unga ska få en bättre samt mer meningsfull fritid.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

För över 100 år sedan började man i vissa skolor inse vikten av ”lära genom att göra”. Hur praktiska moment i skolundervisningen ökade inlärningen och utvecklingen hos barn och unga. 1902 grundades organisationen som snabbt skulle utvecklas till att bli en av världens största barn- och ungdomsorganisationer – 4H.

1918 nådde organisationen Sverige och sedan dess har många genom oss fått känna av pirret i magen som uppstår när man ska åka på läger. Tryggheten av att tillsammans med nya och gamla vänner sitta under en stjärnklar himmel till ett knastrande ljud av en lägereld. Spänningen i att för första gången få besöka och lära känna en ny kultur i ett annat land. Fått möjligheten att påverka och engagera sig i det en själv tycker är kul.

All vår verksamhet arrangeras och drivs av oss unga ideella medlemmar, vilket är helt fantastiskt ifall man kollar på storleken samt kvalitén på den verksamheten vi bedriver.

Allt börjar med dig som medlem. Hur vill du engagera dig inom Hallands 4H?

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

För engagerade medlemmar!

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_009_web

Påverka verksamheten – skriv en motion! 

Som medlem har du alla möjligheter i världen att vara med och påverka. Vad vill du att vi i Hallands 4H ska hitta på? Vad ska vi utveckla och vad kan vi förbättra? Berätta hur vi kan bli bättre med en motion!

Tackkort - Gul_1

Skapa ett microprojekt!

Har du en idé som du vill förverkliga? Det kan vara allt ifrån en biokväll till en helg på Ästad eller varför inte ett större projekt som en återträff för alla som deltog på rix? Skapa ett projekt med vår projektplan!

devonutbytet

Missa inget – gå med i vår Discord! 

Vår Discordkanal fungerar som en mötesplats för oss medlemmar, fast digitalt! Här kan vi prata med varandra och på ett enkelt sätt nå ut med information. Det är via Discord du hittar de senaste nyheterna!

Vår verksamhet

devonutbytet

4H-KLUBBAR

Vi är övertygade om att barn och unga vill samt kan mer än vad vuxna tror, bara vi får möjligheten. Vi är övertygade om just detta för att vi medlemmar är just barn och unga som både vill och kan mer.

Vi är medvetna om att vi barn och unga lär oss om demokrati, ledarskap, projektledning och ekonomi på bästa sätt när vi aktivt får jobba med det.

Inom 4H får vi möjligheten att engagera oss tillsammans kring ämnen som vi själva brinner för och är intresserade av.

Idag bedriver vi inom Hallands 4H ett 10-tal aktiva klubbar där barn och unga i tidig ålder får möjligheten att engagera sig samt på ett demokratiskt sätt tillsammans med de andra medlemmarna styra en egen verksamhet.

Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

Tjej 1

Engagerad tjej, 19 år

”Hallands 4H ger mig energi och jag känner att jag gör något meningsfullt och därigenom utvecklas, både personligt och ledarmässigt.”

 

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6413_web

4H-GÅRDAR

Vi och forskarna är eniga. Samspelet mellan människor, djur och natur är viktig. Framförallt när det kommer till barn och unga. Därför spelar våra 4H-gårdar en väldigt viktig roll i samhället.

Idag är det få barn och unga som har en naturlig koppling till odling, natur och djur, framförallt de som bor i städer. Om de har svårt att ta sig ut till landsbygden, får landsbygden komma till dem.

Sedan 70-talet bedriver vi inom 4H ett 30-tal småskaliga bondgårdar i eller i närheten av städer för att barn och unga ska få möjligheten att lära sig mer kring odling, natur och djur.

Vi erbjuder en unik möjlighet för barn och unga att på ett praktiskt sätt lära sig mer kring djur och natur.

Men vi nöjer oss inte där. Inom 4H har vi även tagit på oss det viktiga samhällsuppdraget att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar. 4H-gårdarna över Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta.

Kille 1

Engagerad kille, 17 år

”Hallands 4H betyder jättemycket för mig och många andra. 4H bidrar med stor gemenskap och är en fantastisk organisation!”

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6722_web

LÄGER

Inom Hallands 4H brinner vi för ledarskap och projektledning. Genom ett bra ledarskap och en förmåga att skapa projekt kan man komma väldigt långt. Utöver det brinner vi även för att göra roliga aktiviteter som engagerar barn och unga.

Med roliga aktiviteter menar vi äventyr under både dagtid och nattetid, kanotrace-turneringar och mysiga stunder där vi sjunger oss hesa vid lägereldar. Väv samtidigt ihop detta med diverse olika bus, då får vi riktigt bra läger.

Det är inte en slump att vi har bedrivit läger i nästan 100 år. Läger är nämligen den perfekta verksamheten för både deltagare, ledare och arrangörer. Alla har något att vinna på det.

Deltagarna får en fantastisk upplevelse, ledarna får en ofantligt bra och praktisk ledarutbildning samt arrangörerna får möjlighet att bedriva ett projekt som engagerar hundratals människor varje år.

Alla våra läger bedrivs helt ideellt av barn och unga!

Kille 2

Deltagare, 13 år

”Det roligaste under evenemanget tyckte jag att kanotracet var. Det var både kul att titta när andra lag tävlade men självklart var det roligast att tävla själv. Kommer absolut att delta igen, va något av de roligaste jag gjort i hela mitt liv.”

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_198_web

PROJEKT

Vi anser att det är ofantligt viktigt att kunna bedriva projekt. Det finns oerhört mycket man kan lära sig genom att bedriva ett projekt inom 4H. Oavsett ifall man befinner sig i skolan eller på jobbet gynnas man av att kunna gå från att ha en idé till att förverkliga denna.

Grunden i vår verksamhet är att vi medlemmarna själva ska bestämma över vad vi ska hitta på för aktiviteter. Därför faller det även ganska naturligt i att vi bedriver en hel del projekt inom Hallands 4H.

Vissa projekt är relativt små, sker under en kortare period med en små budgetar. Varpå andra projekt pågår under flera år, har ideella grupper inom sig och omsätter miljoner genom externa samt internationella finansiärer.

Att vi medlemmar ger varandra möjligheten att bedriva projekt är oerhört gynnsamt för alla inblandade. Oavsett ifall det handlar om en enkel liten träff för skojskull eller ifall det handlar om ett mångsidigt internationellt utbyte med ett seriöst samt allvarligt tema.

Kille 1

Arrangör, 23 år

”Inom Hallands 4H får man chans att prova samt utveckla sina idéer vilket är fantastiskt. Jag har lärt mig oerhört mycket under tiden jag har varit med i 4H. När man var yngre skapade man små projekt, som i sin tur la en viktig grund för att idag kunna skapa de stora projekten jag tillsammans med andra bedriver idag.”

Visionen är allt

Rix18_Alma-Bengtsson_Bildspel

Engagemang

Vi i Hallands 4H är övertygade om att alla framgångsrika förändringar och innovationer börjar med att en person har haft en vision och sedan börjat engagera sig för att uppnå den.

Vi drivs av att engagera barn och unga, ge dem rätt förutsättningar för att kunna engagera sig i frågor de själva anser är viktiga.

Därför utbildar vi oss inom ledarskap och demokrati, för vi är medvetna om att man kan komma riktigt långt genom rätt ledarskap och demokrati.

Ledare

Välmående

Den psykiska ohälsan växer för varje dag, främst bland oss barn och unga. Vi engagerar oss för att vi själva ska må bra, men även våra vänner.

Vi vill vara en organisation ditt barn och unga vänder sig för att delta och skapa roliga samt lärorika aktiviteter. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, vara en del av gemenskapen och må bra.

Grunden för att det ska gå bra, är att vi ska må bra.

Agenda 2030

Ansvar

Vi är övertygade om att människor som känner ansvar också känner sig inkluderade och viktiga. Därför jobbar vi för att få barn och unga att bli ansvarstagande.

Det gör vi genom att barn och unga i tidig ålder får ansvar över små uppgifter och i takt med att de som personer växer, växer även uppgifterna samt ansvaret.

Genom ansvar skapas inkludering och ledarskap.

Make coffee not walls

Respekt

Vi är fast beslutade om att respekt för andra människor, djur och vår natur är viktiga grundpelare i vårt samhälle. Dels lokalt men även globalt.

Vi medlemmar arrangerar så ofta vi kan internationella utbyten med andra länder med helt olika kulturen för att vi ska få en större förståelse och respekt för andra kulturer.

Att visa respekt är oerhört viktigt i alla sammanhang, och det jobbar vi med inom 4H.

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.
England

Med stöd av Region Halland

Region Halland

I samarbete med

Tack till våra sponsorer

Följande företagare och entreprenörer har förstått vikten av vår verksamhet och väljer att sponsra oss. Det är tack vare dessa vi kan fortsätta driva vår organisation som ser till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Visst är du en person som bryr dig om framtiden?
Bli sponsor och investera i engagerade barn och unga!

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra