Vi är Hallands 4H

En organisation som idag engagerar oss barn och unga för att vi ska utvecklas för att nå vår fulla potential samtidigt som vi är med och bidrar till att andra barn och unga ska få en bättre samt mer meningsfull fritid.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

För över 100 år sedan började man i vissa skolor inse vikten av “lära genom att göra”. Hur praktiska moment i skolundervisningen ökade inlärningen och utvecklingen hos barn och unga. 1902 grundades organisationen som snabbt skulle utvecklas till att bli en av världens största barn- och ungdomsorganisationer – 4H.

1918 nådde organisationen Sverige och sedan dess har många genom oss fått känna av pirret i magen som uppstår när man ska åka på läger. Tryggheten av att tillsammans med nya och gamla vänner sitta under en stjärnklar himmel till ett knastrande ljud av en lägereld. Spänningen i att för första gången få besöka och lära känna en ny kultur i ett annat land. Fått möjligheten att påverka och engagera sig i det en själv tycker är kul.

All vår verksamhet arrangeras och drivs av oss unga ideella medlemmar, vilket är helt fantastiskt ifall man kollar på storleken samt kvalitén på den verksamheten vi bedriver.

Allt börjar med dig som medlem. Hur vill du engagera dig inom Hallands 4H?

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072
Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7470_web

KLUBBAR

Man kan säga att klubbverksamheten är grunden till 4H. Alla medlemmar, oavsett hur eller var de är engagerade, är medlem i en klubb. Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

I Hallands 4H strävar vi efter att 60% av alla medlemmar som antingen sitter i en styrelse, grupp eller kommitté ska vara inom vår målgrupp, dvs. mellan 6-25 år gamla – vilket vi också uppnår.

Men det är inte det som är mest imponerande. Det vi tycker är imponerande är att det oftast är barn och unga mellan 6-15 år som helt själva driver klubbverksamheten.

Det tycker vi är imponerande!

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6404_web

4H-GÅRDAR

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform. Idag finns ett 30-tal gårdar runt om i Sverige4H-gårdarna finns för att lära barn om djur och natur i 4H:s motto “Lära genom att göra” och gårdarna håller ofta öppet för allmänheten och är gratis att besöka.

4H:s har även ett samhällsuppdrag att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar. 4H-gårdarna över Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta.

I Hallands har vi Stättareds 4H-gård som är Kungsbacka kommuns näststörsta besöksnäring.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_034

LÄGER

Vi i Hallands 4H har sedan 40-talet anordnat läger och kan därför alla knep för att skapa fantastiska sommarläger. För att våra läger ska bli i världsklass arrangerar vi de flesta av våra läger på någon av våra gårdar med olika lantlivsdjur som deltagarna tillsammans med ledarna får ta hand om. Vi har på båda gårdarna gångavstånd till varsin sjö som vi badar i och våra utbildade ledare finns alltid där för att se till så att just du får den bästa veckan på hela sommaren.

Under sommaren anordnar vi även Matskolor där barn och unga under en veckas dagläger får lära sig laga mat, veta mer om var maten kommer ifrån samt träffar nya vänner. Veckan präglas såklart av matlagning, lek och studiebesök på en bondgård!

Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_015

GRUPPER

Genom våra grupper skapas mycket av vår verksamhet. Vissa grupper gör småskaliga projekt och arrangemang medan andra grupper skapar projekt med stora budgetar, planer samt visioner. Allt från interna utbildningar till internationella utbyten och andra spännande projekt.

Vi har sedan vi grundades fokuserat mycket på internationella utbyten för att vi medlemmar ska få en större förståelse för andra kulturer, få vänner runt om i världen och minnen för livet.

Under de senaste åren har vi arrangerat internationella ungdomsutbyten med bland annat Uganda, Rwanda, Palestina och England.

Med stöd av Region Halland

Region Halland

Tack till våra sponsorer

Tack vare er kan vi fortsätta driva vår förening som ser till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

BerteQvarn-logga
Hajen
Varbergs Sparbank
Kvantum
LRF-logga
Varbergs energi
Husshåll
Falkenbergs Sparbank'
Lågåspotatis-logga
Södra
Hunnestad
Rolfstorp
Västkustägg-logga
PCData
Ljusexperten
Bli sponsor

Läs mer om hur du kan hjälpa oss framöver

Vi klarar mycket, men inte allt – bli sponsor!

juli


 

Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra