England

Organisation

Hallands 4H har en struktur som bygger på våra fem olika kärnverksamhetsområden – klubbar, gårdar, läger, grupper och projekt. Varje område fyller en viktig funktion för att vi ska uppnå vår vision om att alla barn och unga ska bli engagerade, välmående ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

På den här sidan beskriver vi kort vad varje område jobbar med samt varför de är viktiga. Det finns även en organisationskarta som beskriver hur vi är organiserade inom Hallands 4H.

Palestina
devonutbytet

Klubbar

Idag bedriver vi inom Hallands 4H ett 10-tal aktiva klubbar där barn och unga i tidig ålder får möjligheten att engagera sig samt på ett demokratiskt sätt tillsammans med de andra medlemmarna styra en egen verksamhet.

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_027_web

Gårdar

Sedan 70-talet bedriver vi inom 4H ett 30-tal småskaliga bondgårdar i eller i närheten av städer för att barn och unga ska få möjligheten att lära sig mer kring odling, natur och djur. Vi erbjuder en unik möjlighet för barn och unga att på ett praktiskt sätt lära sig mer kring djur och natur.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_026

Läger

Det är inte en slump att vi har bedrivit läger i nästan 100 år. Alla medlemmar har något att vinna på det. Deltagarna får en fantastisk upplevelse, ledarna får en ofantligt bra och praktisk ledarutbildning samt arrangörerna får möjlighet att bedriva ett projekt som engagerar hundratals människor varje år.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7026_web

Projekt

Grunden i vår verksamhet är att vi medlemmarna själva ska bestämma över vad vi ska hitta på för aktiviteter. Därför faller det även ganska naturligt i att vi bedriver en hel del projekt inom Hallands 4H. Vissa projekt är relativt små, sker under en kortare period med en små budgetar. Varpå andra projekt pågår under flera år, har ideella grupper inom sig och omsätter miljoner genom externa samt internationella finansiärer.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra