De första 45 åren

 

1900

1902

Vid sekelskiftet i USA ansåg man att skolorna lärde ut mycket kunskap, men inte vad som behövdes för ett framgångsrikt liv ute på landbyggden.

Ett flertal grupper med unga personer hade skapats i Springfield, USA där man lärde ut kunskaper om jordbruk och praktiskt arbete.

Fröet som skulle komma att bli 4H hade börjat gro.

Klöver

1909

Verksamheten spreds fort i USA då skolorna var med och stöttade. Ledarna var oftast lärarna på skolan.

Verksamheten bedrevs i klubbform och fick nu namnet 4H.

Dock var enbart symbolen en treklöver där H:na stod för Huvud, Hjärta och Hand.

Britt Axelsson och jag

1911

4Hs symbol utvecklades till en fyrklöver för att efterlikna en lyckoklöver. Det fjärde H representerade Hälsa.

Verksamheten fortsatte att spridas runt om i USA och även internationellt.

JUF2

1918

De Skandinaviska länderna blev nu intresserade av liknande verksamhet och 1918 bildades organisationen JUF, Jordbrukare-Ungdomens förbund.

Britt Axelsson och jag

1924

JUFs verksamhet var främst för äldre medlemmar, men intresset bland barn och unga i 11-12 årsåldern var starkt.

Man tog nu beslutet att starta upp 4H-verksamheten, inspirerat av 4H-verksamheten som bedrevs i USA.

Verksamheten fick namnet Unga Odlare.

Britt Axelsson och jag

1925

Konceptet med Unga odlare startade ordentligt i Skaraborgs län och snart fanns verksamheten över hela Sverige.

Britt Axelsson och jag

1930

JUF fick det här året för första gången stats-bidrag för ”Unga odlare”-verksamheten.

Då verksamheten var bra och finansiering fanns började det anställas personer i alla län för att jobba med ”Unga odlare”-klubbar.

Britt Axelsson och jag

1947

På JUF:s riksstämma beslutades det att ”Unga odlare”-klubbar fick starta utan att vara en avdelning under JUF.
I efterhand antog man även att Unga odlare skulle byta namn till 4H.

Detta medförde att ett intresse för att delta på internationella utbyten med andra länder, men framförallt USA blev starkt.

IFYE (International Farm Youth Exchange) blev allt mer vanligt inom 4H.

Årtionden från1950-talet till idag

 

Britt Axelsson och jag

1950

I slutet på 50-talet hade 4H-klubbarna vuxit sig större än JUF. De fyra H:na hade fram tills nu varit på engelska. Man beslutade då att ändra namn för att de skulle bli på Svenska.

Head, hart, hand, health blev till Huvud, hjärta, hand och hälsa.

Sveriges 4H blev ett namn för den svenska 4H-verksamheten.


År 1952 arrangeras det första Halländska länslägret för första gången. Lägret arrangerades i Klev, Dagsås.


1958 arrangeras det första rikstäckande rikslägret i Skåne och sen dess har länsförbunden turats om att arrangera lägret varje år runt om i Sverige.

 

Britt Axelsson och jag

1960

Organisationen JUF hade blivit väldigt stor och verksamheten bred.

Mellan 1960 och 1961 beslutade man att göra en omorganisation med flera specialförbund. 4H formades till en renodlad ungdomsorganisation med bred verksamhet.

JUF specialiserade sig på jordbruksverksamhet.

Även två nya förbund skapades. Förbundet Skog och Ungdom samt Förbundet Hem och Ungdom.


1963 arrangeras rikslägret för sjätte gången, denna gången för första gången i Halland.

 

Britt Axelsson och jag

1970

Omorganisationen debatterades flitigt och många menade på att indelningen med olika förbund inte fungerade.

Diskussionerna var heta och i slutet på 70-talet beslutade man därför att upphöra med de olika specialförbunden som tidigare hade skapats.

Förbunden formades istället till självständiga organisationer.

002_PRI_001_008

1980

Nya stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H antogs år 1980.


I Halland börjar vi arrangera lantlivsläger, där barn och unga träffas en vecka för att ha kul. Temat på dessa läger är som namnet lyder, lantliv. Dessa läger är än idag oerhört populära.


1981 arrangeras Sveriges 4Hs riksläger för andra gången i Halland. Därefter arrangeras det var tionde år i Halland.

 

002_PRI_06_001

1990

1991 arrangeras Sveriges 4Hs riksläger i Särdal, Halland.

Sommaren på Stättared 1994

2000

Hallands 4H sedan 80-talet bedrivit lägerverksamhet i Varbergs kommuns barnkoloni, idag kallad Ästad 4H-gård. Innan dess hade kommunen själva bedrivit kolloverksamhet, framförallt för barn med sämre ekonomi.

Mellan år 2000-2005 renoveras gården och år 2006 beslutar vi oss för att köpa marken samt fastigheten.

Sedan 1930-talet har säkert tiotusentals barn och unga besökt gården för att delta på olika typer av läger samt kollon.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_026

2010

År 2018 firade vi hundra år. Hundra år av demokrati, ledarskap, internationella utbyten, läger och projekt som har utvecklat tiotusentals barn och unga. Vi har en lång historia bakom oss.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7470_web

2020

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” och ”För ungdomen – genom ungdomen”. Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten i denna kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar.

En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall – samtidigt som en god miljö skapas – ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.

Att redan nu förutspå vad som kommer att bli historia från det här årtiondet är svårt. Kanske är det du som genom ditt engagemang skapar historia här och nu?

Minnen och bilder från förr

 

Riksläger i Kalmar 1996

De här bilderna kommer från Sveriges 4Hs riksläger 1996 som arrangerades i Kalmar län. Förmodligen är det någon form av morgongymnastik som utförs där de som står på scenen visar hur resterande medlemmar ska göra för att starta dagen på bästa möjliga sätt!

Den här bilden kommer från Sveriges 4Hs riksläger 1996. Förmodligen är det någon form av morgongymnastik som utförs.
002_PRI_02_009

Riksläger i Östhammar 1967

Bilden togs 1967 i Östhammar på Sveriges 4H/Klubbodlarnas riksläger! På bilden ser vi två fanbärare från Halland under invigningen. På hela lägret deltog ca 800 deltagare från hela Sverige!

“1967 var jag med på rikslägret i Östhammar. Från Halland var det flest deltagare (150 stycken) och vi hade en fantastisk sammanhållning och enormt roligt på detta läger.” – Eivor Johansson

Britt Axelsson och jag