4H kom till  Sverige 1918 och har sedan dess utbildat barn och unga. Bilden är tagen 1991 på vårt läger i Särdal, Hamlstad. Temat för Hallands 4Hs medverkan på lägret var ost.
Britt Axelsson och jag

100 år av historia

Vi är en väldigt gammal, men modern organisation med rötter från USA. Sedan början på 1900-talet har vi inom 4H bedrivit verksamhet för medlemmar runt om i världen. Vi är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna är i fokus. Verksamheten bedrivs till största del av barn och unga, för andra barn och unga.

På den här sidan har vi samlat viktiga och intressanta händelser som har format oss till dem vi är idag. Ifall du har minnen eller bilder att dela med dig av är vi intresserade av att se och höra om dem. Kontakta oss gärna. Våra uppgifter finner du här på hemsidan.

1280px-Sundsvall_18900501

1890-talet

I slutet på 1800-talet var det ganska ovanligt med barn och ungdomsorganisationer. Faktum är att organisationer överlag var ganska ovanligt. I Sverige hade ett få tal olika fackföreningar och religiösa organisationer börjat gro under 1800-talet, men annars var organisationer ovanligt. Scouterna som brukar ses som en föregångare grundades inte förens 1907 i England och vi grundades 1902.

Men i USA började idén om att skapa 4H gro i slutet på 1800-talet. I USA ansåg man att skolorna lärde ut mycket kunskap, men inte vad som behövdes för ett framgångsrikt liv ute på landsbygden. Det behövdes en förändring.

1900

1900-talet

Runt sekelskiftet hade ett flertal grupper med unga personer hade skapats i Springfield, USA där man lärde ut kunskaper om jordbruk och praktiskt arbete. Fröet som skulle komma att bli 4H hade börjat gro. År 1902 vet man att den första klubben med demokratiskt styre grundades.


Verksamheten spreds fort i USA då skolorna var med och stöttade. Ledarna var oftast lärarna på skolan.

Verksamheten bedrevs i klubbform och 1909 fick verksamheten namnet 4H.

Dock var enbart symbolen en treklöver där H:na stod för Huvud, Hjärta och Hand.

Klöver

1910-talet

År 1911 utvecklades 4Hs symbol till en fyrklöver för att efterlikna en lyckoklöver. Det fjärde H representerade Hälsa.

Verksamheten fortsatte att spridas runt om i USA och även internationellt.


De Skandinaviska länderna blev nu intresserade av liknande verksamhet och 1918 bildades organisationen JUF, Jordbrukare-Ungdomens förbund i Sverige. Samtidigt startas liknande verksamhet i Danmark.


1919, ett år senare startar den första Halländska JUF-avdelningen i Mellby, Hök. Efter uppstarten i Mellby startas det snabbt fler JUF-avdelningar runt om i Halland.

 

002_PRI_022_011

1920-talet

Många JUF-avdelningar hade på kort tid skapats och för att samordna dessa bildades Hallands JUF-distrikt 1921. 

JUFs verksamhet var främst för äldre medlemmar, men intresset bland barn och unga i 11-12 årsåldern var starkt.

1924 tar man beslutet att starta upp 4H-verksamheten, inspirerat av 4H-verksamheten som bedrevs i USA. Denna verksamheten hade en yngre målgruppen och fick namnet Unga Odlare.

1925 hade konceptet med Unga odlare startat ordentligt i Skaraborgs län och snart fanns verksamheten över hela Sverige.

1926 startar den första Halländska klubben i Tvååker av Lars och Karin Andersson.

002_PRI_044_063

1930-talet

År 1930 fick JUF första gången stats-bidrag för ”Unga odlare”-verksamheten. Då verksamheten var bra och finansiering fanns började det anställas personer i alla län för att jobba med ”Unga odlare”-klubbar. Verksamheten spreds nu snabbare än någonsin.

002_NEG_026_017

1940-talet

På JUF:s riksstämma beslutades det år 1947 att ”Unga odlare”-klubbar fick starta utan att vara en avdelning under JUF.

I efterhand antog man även att Unga odlare skulle byta namn till 4H. Detta medförde att ett intresse för att delta på internationella utbyten med andra länder där 4H fanns, framförallt utbyten mellan USA växte sig starkt.

IFYE (International Farm Youth Exchange) blev allt mer vanligt inom 4H.


Sporten volleyboll börjar spelas runt om i världen och 4H tillsammans med andra organisationer tar sporten till Sverige. Än idag är volleyboll en given sport för oss inom 4H.

002_PRI_001_008

1950-talet

I slutet på 50-talet hade 4H-klubbarna vuxit sig större än JUF. De fyra H:na hade fram tills nu varit på engelska. Man beslutade då att ändra namn för att de skulle bli på Svenska. Head, hart, hand, health blev till Huvud, hjärta, hand och hälsa.

Sveriges 4H blev ett namn för den svenska 4H-verksamheten.


År 1952 arrangeras det första Halländska länslägret för första gången. Lägret arrangerades i Klev, Dagsås.


1958 arrangeras det första rikstäckande rikslägret i Skåne och sen dess har länsförbunden turats om att arrangera lägret varje år runt om i Sverige.


Volleybollen kommer till Sverige och etableras till stor del tack vare 4H som hade lärt sig sporten under internationella läger/utbyten samt sedan börjat arrangera olika typer av turneringar.

Britt Axelsson och jag

1960-talet

Organisationen JUF hade blivit väldigt stor och verksamheten bred.

Mellan 1960 och 1961 beslutade man att göra en omorganisation med flera specialförbund. 4H formades till en renodlad ungdomsorganisation med bred verksamhet.

JUF specialiserade sig på jordbruksverksamhet.

Även två nya förbund skapades. Förbundet Skog och Ungdom samt Förbundet Hem och Ungdom.


1963 arrangeras rikslägret för sjätte gången, denna gången för första gången i Halland.

 

002_PRI_022_007

1970-talet

Omorganisationen med de olika specialförbunden debatterades flitigt och många menade på att indelningen med olika förbund inte fungerade.

Diskussionerna var heta och i slutet på 70-talet beslutade man därför att upphöra med de olika specialförbunden som tidigare hade skapats.

Förbunden formades istället till självständiga organisationer.

002-046-036
1993_April_24_Stämma_i_Frillesåsskolan_0001_a
1989_April_1_Länsförbundsstämma_i_Vallbergaskolan_0008_a
Sommaren på Stättared 1994

1980-talet

Nya stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H antogs år 1980.


I Halland börjar vi arrangera lantlivsläger, där barn och unga träffas en vecka för att ha kul. Temat på dessa läger är som namnet lyder, lantliv. Dessa läger är än idag oerhört populära.


1981 arrangeras Sveriges 4Hs riksläger för andra gången i Halland. Därefter arrangeras det var tionde år i Halland.

1993_April_24_Stämma_i_Frillesåsskolan_0008_a
1990_Maj_19_Landsbygdsmanifestation_0002
thumbnail_image1
002-046-021
1993_April_24_Stämma_i_Frillesåsskolan_0004_a

1990-talet

1991 arrangeras Sveriges 4Hs riksläger i Särdal, Halland.

002_PRI_043_015
002-046-001 - Nationeldagen

2000-talet

Hallands 4H sedan 80-talet bedrivit lägerverksamhet i Varbergs kommuns barnkoloni, idag kallad Ästad 4H-gård. Innan dess hade kommunen själva bedrivit kolloverksamhet, framförallt för barn med sämre ekonomi.

Mellan år 2000-2005 renoveras gården och år 2006 beslutar vi oss för att köpa marken samt fastigheten.

Sedan 1930-talet har säkert tiotusentals barn och unga besökt gården för att delta på olika typer av läger samt kollon.


Rikslägret arrangeras 2001 i Öströö, Halland.


2005 blir Stättareds 4H-gård en del av Hallands 4Hs verksamhet.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_026
Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_007

2010-talet

År 2018 firade vi hundra år. Hundra år av demokrati, ledarskap, internationella utbyten, läger och projekt som har utvecklat tiotusentals barn och unga. Vi har en lång historia bakom oss.


2011 arrangeras rikslägret i Valinge, Halland.

 

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7470_web
Moodboard Hallands 4H Lantlivsläger

2020-talet

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” och ”För ungdomen – genom ungdomen”. Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten i denna kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar.

En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall – samtidigt som en god miljö skapas – ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.

Att redan nu förutspå vad som kommer att bli historia från det här årtiondet är svårt. Kanske är det du som genom ditt engagemang skapar historia här och nu?

Minnen och bilder från förr

 

Britt Axelsson och jag

Riksläger i Östhammar 1967

Bilden togs 1967 i Östhammar på Sveriges 4H/Klubbodlarnas riksläger! På bilden ser vi två fanbärare från Halland under invigningen. På hela lägret deltog ca 800 deltagare från hela Sverige!

”1967 var jag med på rikslägret i Östhammar. Från Halland var det flest deltagare (150 stycken) och vi hade en fantastisk sammanhållning och enormt roligt på detta läger.” – Eivor Johansson

Länsläger i början på 2000-talet

Bilden är förmedlingen tagen under ett länsläger som har arrangerats i Hallands. Med största sannolikhet är det Karl Gustavs 4H-klubbs lägerområde vi ser.

002_PRI_043_068

Pumpakarvning på Ästad 4H-gård 2003

Den här bilden togs i början på 2000-talet när Karl Gustavs 4H-klubb karvade pumpor på Ästad 4H-gård, förmodligen under ett klubbläger.

002_PRI_043_001

Riksläger i Kalmar 1996

De här bilderna kommer från Sveriges 4Hs riksläger 1996 som arrangerades i Kalmar län. Förmodligen är det någon form av morgongymnastik som utförs där de som står på scenen visar hur resterande medlemmar ska göra för att starta dagen på bästa möjliga sätt!

Den här bilden kommer från Sveriges 4Hs riksläger 1996. Förmodligen är det någon form av morgongymnastik som utförs.
002_PRI_02_009

Sandslottstävling på Rikslägret 1991

Under rikslägret i Särdal, Halland 1991 var en av tävlingarna en sandslottstävling.

Vinnare blev:
1a Stockholm
2a Kronoberg
3a IFYE

Lantlivsläger på Ästad 1994

Läger är en stor del inom Hallands 4H och här ser vi en bild på några deltagare som under en natt har sovit under bar himmel.

002_NEG_011_016
juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra