England

Utvärdera vår verksamhet

Det finns ett utryck som lyder ”utan spaning, ingen aning”. En viktig faktor för att vi ska kunna utvecklas och göra det bästa bättre ändå är att kartlägga vad som behöver bli bättre.
Genom dessa utvärderingar kommer du kunna utvärdera både ett evenemang du har varit med på eller arrangerat, ditt ideella engagemang i en kommitté, grupp eller styrelse samt ditt personliga ideella engagemang.

Alla svar är anonyma, va därför så rak och ärlig du bara kan samt vill.

Genom att du är med och utvärderar bidrar du till en bättre verksamhet, stort tack för det! Du och ditt engagemang betyder mycket för oss!

Agenda 2030

Utvärdera ett evenemang!

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash

Deltagare

Har du varit deltagare på ett evenemang? Utvärdera evenemanget här! Vad tyckte du var bra och vad kan vi göra ännu bättre?

prophsee-journals-WI30grRfBnE-unsplash

Ledare

Här får du som ledare möjlighet att utvärdera ett evenemang utifrån ett ledarskapsperspektiv. Var så ärlig du kan, svaren är anonyma.

estee-janssens-aQfhbxailCs-unsplash

Arrangör

Här är formuläret för arrangörerna! Notera att ledare är de som håller i aktiviteten och arrangörerna är de som har planerat samt är ansvariga för den.

matt-ragland-8OVDzMGB_kw-unsplash

Mentor

Har du agerat mentor ut en arrangör eller ledare? Då får du gärna utvärdera ditt engagemang här! Tack för ditt engagemang!

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash

Mitt engagemang

Via det här formuläret kommer du att få utvärdera ditt engagemang. Du kommer få svara på frågor kring hur du känner inför ditt engagemang, vad du har lärt dig och vad 4H betyder för dig.

markus-winkler-LNzuOK1GxRU-unsplash

Verksamheten i sin helhet

Här får du möjlighet att utvärdera vår verksamhet på ett mer generellt plan. Vi tar upp frågor som rör hela vår organisation, hur vi är organiserade, vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra