Lära genom att göra_2_1

Planeringskonferens 2023

Vill du vara med och forma Hallands 4H:s framtid? Då har du en himla tur, för vi i Hallands 4H erbjuder just detta och mycket, mycket mer i samband med vår årliga planeringskonferens! En härlig helg där du kommer lära dig mycket, få möjligheten att påverka hur vår verksamhet ska se ut nästa år och framför allt ha väldigt kul. Varmt välkommen!

På planeringskonferensen kommer vi bland annat att besluta om vilka mål som Hallands 4H ska uppnå, vilka olika evenemang och utbildningar som vi ska arrangera samt vad vi ska lägga våra pengar på under det kommande året. Dessutom kommer det att delas ut pris från 100-årsfonden till de ideella som utvecklat verksamheten eller personligen vuxit inom organisationen under det senaste året.

Konferensen är uppdelad på två dagar varpå första dagen diskuterar vi, brainstormar och har kul tillsammans. Under andra dagen, under söndagen, sker själva konferensen.

När: Lördag – söndag, 23-24 september.

Plats: Åkulla Outdoor Resort & Ästad 4H-gård

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_009_web

Vad kommer vi att besluta?

Under konferensen kommer vi att diskutera flera olika frågor. Här nedan kan du se vad vi planerar att diskutera. Fundera gärna redan nu på vad du tycker!

estee-janssens-aQfhbxailCs-unsplash

Arbetsprogram

Vad tycker du att vi ska hitta på under den kommande tiden? Ska vi arrangera fler utbildningar, internationella utbyten eller andra typer av aktiviteter?

Arbetsprogrammet är en planering över vilka aktiviteter som vi planerar att arrangera under den kommande tiden. Men det hindrar inte oss medlemmar för att arrangera ytterligare aktiviteter eller projekt utöver dem som står med i arbetsprogrammet.

Genom arbetsprogrammet har du som medlem möjlighet att önska aktiviteter som du önskar att vi inom Hallands 4H ska genomföra.

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash

Budget

Under konferensen kommer vi att prata om vår ekonomi, närmre bestämt vår budget. Vad tycker du att vi bör lägga våra pengar på?

Det är genom budgeten som en större del av vår verksamhet styrs. Genom att få med sina tankar och idéer i budgeten kan man med andra ord vara med och påverka mycket av verksamheten.

När budgeten är beslutad kommer länsförbudnstyrelsen att använda sig av denna för att fatta rätt beslut kring hur våra pengar ska användas. Dels vad vi vill lägga pengar på, men även vilka inkomstkällor vi bör prioritera att öka, etc.

markus-winkler-LNzuOK1GxRU-unsplash

Verksamhetsplan

Vad tycker du är viktigt för Hallands 4Hs framtid? Få med det i verksamhetsplanen!

Verksamhetsplanen berättar vad vi som organisation ska satsa extra mycket på, vilket mål vi vill uppnå den kommande tiden.

Riksförbundet har tagit ram en verksamhetsplan som vi vill använda oss av också, men har man ytterligare mål du vill att vi ska sträva efter är det bara att lyfta det på konferensen.

Möteshandlingar

Här nedan finns handlingarna för vår planeringskonferens.

Skicka in en motion

Har du förslag på något som kan bli bättre i vår verksamhet? Skicka in ett förslag så tar vi upp det på konferensen!

Skicka in en motion
Skriv gärna en lite bakgrund till förslaget så att alla kan sätta sig in i eventuella problem eller utmaningar.
Vad kommer att bli bättre eller förändras genom den här förändringen?

Hundraårsfonden

Under planeringskonferensen kommer prisen för 100-årsfonden att delas ut. Nominera gärna någon du tycker förtjänar att bli utnämnd! Läs mer är. 

Under 2018 firade Sveriges 4H 100 år. Elisabeth Otterdahl som det året gick i pension efter många år i tjänst önskade att starta upp en fond med syfte att slå ett slag för 4H:s framtid efter den väl myntade strofen ”För vår framtid ett slag ska vi slå”. Detta uppnås genom att uppmuntra och premiera ideella för deras engagemang inom 4H i Halland. Vi vill genom 100-årsfonden föra 4H framåt och dela ut pris till de ideella som utvecklat verksamheten eller som personligen vuxit inom organisationen.

Från denna fond går det att söka pengar till priser eller gåvor för uppmuntran eller i samband med olycksfall. Då 100-årsfondens syfte påminner om Fonden till Ulf Alvarssons minne har denne införlivats i 100-årsfonden.

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6662_web
juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra