samuel-bryngelsson-sxaCHsKpg3Y-unsplash

100-årsfonden

Vet du någon som gjort något särskilt för 4H? Någon som har slagit ett slag för 4H:s framtid? Någon som personligen har vuxit inom 4H?

Då ska du nominera den personen!

Under 2018 firade Sveriges 4H 100 år. Elisabeth Otterdahl som det året gick i pension efter många år i tjänst önskade att starta upp en fond med syfte att slå ett slag för 4H:s framtid efter den väl myntade strofen ”För vår framtid ett slag ska vi slå”. Detta uppnås genom att uppmuntra och premiera ideella för deras engagemang inom 4H i Halland. Vi vill genom 100-årsfonden föra 4H framåt och dela ut pris till de ideella som utvecklat verksamheten eller som personligen vuxit inom organisationen.

Från denna fond går det att söka pengar till priser eller gåvor för uppmuntran eller i samband med olycksfall. Då 100-årsfondens syfte påminner om Fonden till Ulf Alvarssons minne har denne införlivats i 100-årsfonden.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_144

Om Fonden

Förvaltare för fonden: Elisabeth Otterdahl, Anders Claesson och Marie Antonsson samt en representant utsedd av länsförbundsstyrelsen.

Fonden är startad i samband med att 4H i Sverige 2018 firade 100 år på önskan av Elisabeth Otterdahl.

Fondens syfte är att slå ett slag för 4H:s framtid efter den väl myntade strofen ”För vår framtid ett slag ska vi slå”, genom att uppmuntra och premiera ideella för deras engagemang inom 4H i Halland. Vi vill genom 100-årsfonden föra 4H framåt och dela ut pris till de ideella som utvecklat verksamheten eller som personligen vuxit inom organisationen.

Ur fonden ska det när medel finns årligen delas ut pris till ideella/projekt med stort hjärta för 4H på Hallands 4H:s planeringskonferens. Ansökan lämnas in skriftligen senast 15:e augusti till förvaltarna, eller genom formuläret på denna sida. Ansökningar inlämnade efter 15:e augusti räknas till nästkommande års planeringskonferens.

Utöver detta kan man i Ulf Alvarssons i minne ansöka om medel löpande under året för gåvor och blommor som går i uppmuntrans och omtänksamhetens tecken, exempelvis vid olycksfall eller som pris vid läger och turneringar till 4H:are.

Anhållan om pengar kan ske när som helst under året och ställes skriftligen till förvaltarna. Privatpersoner, företag och 4H-instanser kan bidra till 100-årsfonden i samband med födelsedagsuppvaktning, dödsfall m.m. eller bara för att uppmuntra och premiera ideellt engagemang. Till givare skickas ett tack för att visa vår uppskattning till dem som uppmuntrar våra ideella.

Eventuella ändringar i stadgarna skall föregås av ett Länsförbundsstyrelsemöte där minst 3/4-delar av styrelseledamöterna är närvarande, i samråd med de tre förvaltarna.

Fonden till Ulf Alvarssons minne instiftades 24 april 1993. Ur denna fond har det tidigare gått att söka pengar som gick i uppmuntrans eller omtänksamhetens tecken. Denna fond har sedan dess införlivats i 100-årsfonden. Detta betyder att det nu går att söka pengar ur 100-års fonden till blommor och priser åt Halländska 4H-medlemmar. Exempelvis kan man söka pengar vid turneringar, läger eller olycksfall eller andra tillfällen då man vill uppmuntra eller visa uppskattning för någon.

Nominering till 100-årsfonden

Nominering till 100-årsfonden

 

Stötta 100-årsfonden!

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra