Lära genom att göra_2_1

Reglemente

Det absolut bästa och lättaste sättet att förändra verksamheten är att skicka in en motion, ett förslag på förändring. Skickar du in en motion kommer den att skickas till länsförbundsstyrelsen som är högst ansvariga för hela Hallands 4Hs verksamhet.

Din motion diskuteras sedan i styrelsen och om du vill får du gärna vara med på mötet. Därefter fattar antingen styrelsen själva ett beslut om att antingen bifall (godkänna) eller avslå din motion. Om det är en större fråga kommer vi att ta upp frågan under antingen vår länsförbundsstämma eller planeringskonferens.

Det kan också vara så att styrelsen delegerar (skickar vidare) din motion till en undergrupp inom Hallands 4H.

Allt går att förändra och du som medlem bör komma med förslag på saker du vill förändra. Du är en väldigt stor och viktig del i vår verksamhet. Vi lovar att du kan påverka ofantligt mycket mer än vad du anar! Så skicka in motioner som bara den!

220723_AlmaBengtsson_Rix22_Halland_0077_web
juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra