England

Ledarskolan

Så blir du en bättre ledare! 

Ledare 1

Ledarskap på alla nivåer

Vi är utan tvekan en organisation som har stort fokus på ledarskap och att tidigt lära sig mer om ledarskap kommer gynna dig hela livet, oavsett ifall du själv ser dig som en ledare eller ej.

Ledarskap finns precis över allt. Det finns i skolan, kompisgruppen, 4H-klubben och på stora möten på EU- samt världsnivå. Ledarskap finns runt omkring oss hela tiden, trotts att man inte alltid tänker på det.

Genom 4H får man en bra möjligheten att utveckla sitt ledarskap. De flesta medlemmar får lära sig grunderna i ledarskap genom att vara med i en klubb och där få möjligheten att hålla i en lek eller arrangera en klubbaktivitet.

Därefter kan ledarskap utvecklas på många olika sätt. Vissa går med i styrelser och då utvecklas ens ledarskap på ett visst sätt. Andra blir ledare på våra sommarläger och då utvecklas man som ledare på ett annat sätt.


Mina tre bästa tips!

1. Bjud in den som pratar minst och få den att prata mer. I grupper och på möten är det vanligt att några få pratar och ”kör över” de andra. Se till att de som pratar minst får ordet, även om de inte har bett om det. På så sätt känner sig alla delaktiga och det blir roligare möten & träffar!

2. Säkerställ att alla i gruppen känner sig trygga och en del av gemenskapen. Att kunna skapa trygghet och gemenskap är två ofantligt viktiga delar i ett bra ledarskap.

3. Hur tycker du en bra ledare ska vara? Fundera på den frågan och skriv ner dina tankar på ett papper. Finns det någon i din närhet som är en bra ledare? Inspireras och gör likadant!


Bästa hälsningar,
Hampus Brink

devonutbytet

Ansvarsfördelning

Ens ledarskap börjar oftast genom att man får en liten uppgift att ansvara över, t.ex. att räkna poäng under en tävling. Nästa gång får man en uppgift som är lite större och i takt med att man blir bättre på att lösa sina uppgifter, desto större blir uppgifterna och lika så ens ansvar samt ledarskap.

När man ger ut ansvar finns det flera delar att tänka på och idag vill jag lyfta en av de viktigaste.

Säkerställ att personen som bär ett ansvar verkligen respekteras och känner att hen har ansvaret.

 

Exempel. Ni ska i er klubb ska diskutera om ekonomin. Vänd dig då alltid till kassören i första hand då det är hen som har ansvaret för ekonomin, inte till den personen du tror har bäst koll på ekonomin. På så sätt känner kassören att ansvaret är på riktigt.

Vänder du dig till någon annan än den som har ansvaret, säger du på sätt och vis att du inte tror att personen som bär ansvaret klarar av sin uppgift, åtminstone inte lika bra som någon annan i gruppen.


Mina tre bästa tips!

1. Våga delegera ut uppgifter och ansvar till personer runt om kring dig. De allra flesta personer vill på ett eller annat sätt hjälpa till och vara en del av något större. Så våga dela ut ansvar samt uppgifter till andra och gör inte allt själv.

2. Säkerställ att personen som har fått ett ansvarsområde har rätt förutsättningar för att klara det. Oftast är det bäst att dela ut små uppgifter till en början och sedan låta personen växa genom att ta sig an större uppgifter. Ge därför inte ut en alldeles för stor uppgift på en person som inte har rätt förutsättningar för att klara den.

3. Lita på att personen som har fått ansvaret över en viss uppgift också löser den på bästa tänkbara sätt. Ska ni diskutera uppgiften, vänd dig då alltid till den personen som har fått ansvaret först. När den har fått säga sitt kan du vända dig till de andra.


Bästa hälsningar,
Hampus Brink

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra