Lära genom att göra_2_1

Engagera dig som mentor

Mentorn i en 4H-klubb eller ett projekt är en viktig person som fungerar som en guide och stödjande närvaro för de som engagerar sig. Mentorn bör vara en person som är villig att investera sin tid och erfarenhet. Mentorn bör ha en passion för att hjälpa ungdomar att utvecklas som individer, ledare och samhällsmedlemmar.

Genom att ta på sig rollen som mentor i 4H-klubben Sibbarp bidrar man till att skapa en positiv och stödjande miljö för ungdomar att växa och utvecklas i. Mentorn fungerar som en förebild och guidar ordföranden och andra styrelsemedlemmar i klubben på deras resa att utvecklas som ledare och individer.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_028

Ansvarsområden

En mentors viktigaste uppgift är att stötta de ideella och ge dem rätt förutsättningar för att kunna engagera sig samt bedriva den verksamheten de önskar. Vad en mentor gör rent praktiskt kan variera. Men här nedan följer några olika ansvarsområden som en mentor kan ha.

Att fungera som en mentor och stödjande närvaro för ordföranden och andra styrelsemedlemmar i klubben.

Att delta i styrelsemöten och fungera som en rådgivare och mentor för styrelsemedlemmarna.

Att hjälpa ordföranden att utveckla och upprätthålla en plan för klubbaktiviteter och möten.

Att ge råd om frågor som rör ledarskap, kommunikation, samarbete och andra relevanta ämnen.

Att stödja och uppmuntra ordföranden och andra styrelsemedlemmar att växa och utvecklas som individer och ledare.

Att fungera som en positiv förebild och rollemodell för ordföranden och andra styrelsemedlemmar i klubben.

Kvalifikationer

Som mentor är det absolut viktigaste att ha ett engagemang för de ideellas utveckling och utveckling. Utöver det finns det vissa kvalifikationer som kan vara bra att ha, men inte nödvändigt. Här nedan följer några exempel på kvalifikationer som kan vara bra att ha med sig som mentor.

En passion för att hjälpa ungdomar att utvecklas som individer, ledare och samhällsmedlemmar.

En förståelse för hur ideella organisationer fungerar och en önskan att bidra till deras framgång.

God kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer med ungdomar och vuxna.

En vilja att investera tid och engagemang i att stödja 4H-klubben Sibbarp och dess medlemmar.

Anmäl intresse

Om du är intresserad av att stötta oss vill vi väldigt gärna att du hör av dig! Notera att allt engagemang är av intresse, oavsett om du anser dig ha rätt kvalifikationer eller inte. Det viktigaste är att du har engagemang och ett intresse av att stötta barn samt unga i sin personliga utveckling.

Engagera sig som mentor
juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra