Skoluppgifter

Arbeta gärna vidare om besöket på gården när ni är tillbaka på skolan. Här hittar du tips på uppgifter som passar både innan och efter besöket på gården. De flesta fungerar för alla besök och även för besök på egen hand.

Förskola

Skola åk 1-3

Skola åk 4-6