Praktik på Hågelby 4H-gård

 

  • Elever från gymnasieskolornas Djur/Häst/Lantbruksinriktningar samt Barn- och Ungdomsinriktningar är välkomna att göra sin praktik hos oss. Din skola behöver betala ut ett handledararvode, mer information vid kontakt. Maila till hagelby@4h.se
  • Praoelever från grundskolorna har vi begränsade möjlighet att ta emot – kontakta oss för förfrågan. Har du ett djurintresse och går i grundskolan så är du varmt välkommen att bli medlem och delta i vår verksamhet på fritiden.
  • Praktikanter från särskolor har vi tyvärr ingen möjlighet att handleda. Däremot kan pedagoger från skolorna gå en tvådagarsutbildning på gården och därefter handleda sina egna elever. Kursen kostar 1000:-/ pp och därefter är det gratis att undervisa sina elever på gården under praktikperioder. Intresseanmälan görs till hagelby@4h.se.
  • Rehabilitering, arbetsprövning och arbetspraktik för långtidsarbetslösa kan ges hos oss. Vi prövar varje fall för sig, oftast krävs ett handledararvode och alltid en kontaktperson från försäkringskassan, arbetsförmedling eller liknande. Maila till hagelby@4h.se