Sponsorer Hågelby 4H-gård

4H är en ideell organisation och för att alla gårdar och klubbar ska kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet så är vi helt beroende av bidrag i olika former. Även sponsring av särskilda projekt samt olika samarbetspartners är viktiga för oss för att kunna fortsätta vårt arbete. Vi på Hågelby 4H gård vill tacka för det stöd vi har fått för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar.

Vi vill tacka våra sponsorer

 

Allt om Linser www.alltomlinser.se

Bidrag till vår ungdomsledarverksamhet 2021

 

Typografiska www.typografiska.se

Bidrag till verksamheten 2021

 

Kossmann Patent AB www.kosspat.se

Inköp av grisarna Birk, Mattis och Ronja hösten 2019.

 

O.B. WIIK www.obwiik.se

Tält för 4H-dagar och lägerverksamhet

 

Svenska Målerikompaniet www.svenskamalerikompaniet.se

Stöd vid inköp av färg för fårhus, ommålning av klubbhus 2020 mm.

 

Hornbach Botkyrka, www.hornbach.se

Inköp av större skottkärra 2019.

 

Ica Maxi Botkyrka www.ica.se/botkyrka

Priser i 4H-loppet 2019.

 

Mälarbadens camping www.malarbadenscamping.se

Försäljning under 4H-dagen 2019.

Har du ett företag som är intresserad av sponsra vår verksamhet? Hör då av dig till hagelby@4h.se!

Ett sponsoravtal kan vara för ett särskilt tillfälle eller över en längre period, det kan även vara riktat mot ett speciellt ändamål, till exempel ett djurslag eller våra ledare.

Bidragsgivare Hågelby 4H-gård

4H är en ideell organisation och för att alla gårdar och klubbar ska kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet så är vi helt beroende av bidrag, både för löpande verksamhet och nyskapande projekt. Vi på Hågelby 4H gård vill tacka våra bidragsgivare för det stöd vi har fått för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar. Nedan finner du bidrag vi fått och vad de använts till under de senaste åren.

Vi vill tacka våra bidragsgivare

 

Botkyrka kommun

Botkyrka Kommun ger ett årligt anslag till barn- och ungdomsverksamheten. Stort tack till Botkyrka Kommun som möjliggör fortsatt drift och utveckling av vår verksamhet.

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Vi har med stiftelsen stöd köpt in en vagn med plats för rullstol för flera barn, denna ärberäknad att komma till gården i mars och kommer kunna användas under 2022.

 

Olle Engkvist Stiftelse

Med stöd från stiftelsen har vi påbörjat förberedande arbete med Hågelbyparken för ett projekt med insektshotell för att skapa samtal och lärande om biologisk mångfald i vår verksamhet men även i parken i stort. Projektet kommer genomföras under 2022.

 

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Med sällskapets stödd har vi välkomnat hästen Ofelia. Hon har under 2021 varit med i flera delar av verksamheten och kommer framåt ha fokus på körning och ridning med deltagare från särskolan.

 

Prins Carl Gustavs Stiftelse

Med stöd från stiftelsen har vi genomfört ett projekt för att ha ledarutbildning för barn i särskolan. De nya ledarna kommer att få tillämpa sina kunskaper i barngrupper under 2022. Stiftelsen har även gett bidrag till vårt projekt om insektshotell och biologisk mångfald.

 

Jerringfonden

Med stöd från Jerringfonden har vi under 2020 kunnat utveckla och förbättra vår verksamhet för barn i särskolan.

 

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Med bidrag från stiftelsen har vi under 2020 kunnat utbilda personal och ta fram material för att kunna använda tecken och bildstöd i vår särskoleverksamhet.

 

 

Tack till våra fantastiska bidragsgivare för att ni hjälper oss fortsätta och utveckla vår verksamhet.