Sponsorer Hågelby 4H-gård

4H är en ideell organisation och för att alla gårdar och klubbar ska kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet så är vi helt beroende av bidrag i olika former. Även sponsring av särskilda projekt samt olika samarbetspartners är viktiga för oss för att kunna fortsätta vårt arbete. Vi på Hågelby 4H gård vill tacka för det stöd vi har fått för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar.

Vi vill tacka våra sponsorer

 

Allt om Linser www.alltomlinser.se

Bidrag till vår ungdomsledarverksamhet 2021

 

Typografiska www.typografiska.se

Bidrag till verksamheten 2021
Inköp av Banderoll 2024

 

Kossmann Patent AB www.kosspat.se

Inköp av grisarna Birk, Mattis och Ronja hösten 2019.

 

O.B. WIIK www.obwiik.se

Tält för 4H-dagar och lägerverksamhet

 

Svenska Målerikompaniet www.svenskamalerikompaniet.se

Stöd vid inköp av färg till målning av såväl inom- som utomhusmiljöer.

Har du ett företag som är intresserad av sponsra vår verksamhet? Hör då av dig till hagelby@4h.se!

Ett sponsoravtal kan vara för ett särskilt tillfälle eller över en längre period, det kan även vara riktat mot ett speciellt ändamål, till exempel ett djurslag, någon av årets jakter eller våra ledare.

Bidragsgivare Hågelby 4H-gård

4H är en ideell organisation och för att alla gårdar och klubbar ska kunna fortsätta att bedriva vår viktiga verksamhet så är vi helt beroende av bidrag, både för löpande verksamhet och nyskapande projekt. Vi på Hågelby 4H gård vill tacka våra bidragsgivare för det stöd vi har fått för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten för barn och ungdomar. Nedan finner du bidrag vi fått och vad de använts till under de senaste åren.

Vi vill tacka våra bidragsgivare

 

Botkyrka kommun

Botkyrka Kommun ger ett årligt anslag till barn- och ungdomsverksamheten. Stort tack till Botkyrka Kommun som möjliggör fortsatt drift och utveckling av vår verksamhet.

 

Helge AX:son Johnsons stiftelse

Med medel från stiftelsen har vi under 2023 kunnat utveckla Småkrypens Trädgård så att barn och unga ska få möjlighet att lära sig mer om insekter och biologisk mångfald.

 

XL-bygghjälpen

XL-bygghjälpen har under sommaren 2023 byggt stommen till insektshotellet i insektsområdet, sk. Småkyrpens trädgård. Detta fyller nu våra deltagare med hotellrum till insekterna.

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Vi har med stiftelsen stöd under 2022 köpt in en vagn med plats för rullstol för flera barn.

 

Olle Engkvist Stiftelse

Med stöd från stiftelsen skapade vi under 2023 området Småkrypens Trädgård där barn får lära sig om insekter, biologisk mångfald och hållbarhet. Trädgården har buskar, insektshotell, fjärilsäng, boplatser för småkryp och samtlingsplats för deltagare.

 

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Med sällskapets stödd har vi kunnat köpa in en ny häst som kommer att vara med i all vår verksamhet.

 

Prins Carl Gustavs Stiftelse

Med stöd från stiftelsen har vi genomfört ett projekt för att ha ledarutbildning för barn i särskolan. De nya ledarna kommer att få tillämpa sina kunskaper i barngrupper under 2022. Stiftelsen har även gett bidrag till vårt projekt Småkrypens Trädgård.

 

Jerringfonden

Med stöd från Jerringfonden har vi under 2020 kunnat utveckla och förbättra vår verksamhet för barn i särskolan.

 

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Med bidrag från stiftelsen har vi under 2020 kunnat utbilda personal och ta fram material för att kunna använda tecken och bildstöd i vår särskoleverksamhet.

 

 

Tack till våra fantastiska bidragsgivare för att ni hjälper oss fortsätta och utveckla vår verksamhet.