Lantraser/Genbank

Under de tusentals år som människan har haft husdjur har djurens egenskaper anpassats för att tjäna människan. Avel, urval av vilka djur som ska få para sig, har lett till förändringar hos djuren men inte alltid till förbättringar. Vissa egenskaper försvinner när andra prioriteras. T.ex. om man avlar på höns som lägger mkt ägg med hjälp av äggkläckningsmaskiner så kan ruvningsegenskapen försvinna. Dagens utveckling går så snabbt och det finns mycket hjälpmedel att ta till, t.ex. genom inseminering kan en tjur bli pappa till tusentals kalvar världen över.

Lantraserna täckte den forna tidens behov då det ofta var viktigare att djuren klarade sig på lite mat än att de gav mycket mjölk. I lantraserna som inte genomgått förändring till det moderna samhället där pengarna styr lever de gamla egenskaperna kvar – ruvning, äta lite mat, goda mödrar, lätta förlossningar m.m.  Lantraserna som finns kvar idag har ofta varit på samma gård under flera generationer nästintill isolerade, och har samlats i genbanker. Genbanker är en bank med arvsanlag från raser som funnits länge på samma plats. De kan användas till att förbättra eller försöka få tillbaka egenskaper som har försvunnit hos andra raser. Genbanker och lantrasdjur hittas oftas i mindre besättningar hos privatpersoner, djurparker och 4H-gårdar. 4H har beslutat att en av 4H-gårdarnas uppgifter är att hjälpa till att bevara lantraser.

Hågelby 4H-gård är med i genbanker för Helsningefår, Gestrikefår, Jämtgetter och Öländska dvärghöns. Är ni intresserade av att köpa från oss så hittar ni mer information här.

 

För dig som vill läsa mer om bevaringsarbetet:

Allmogegeten: http://www.allmogegeten.se/

Allmogefåret: https://www.allmogefar.se/

Lanthönsklubben: http://www.kackel.se/