Personaljohannaalex

På gården arbetar just nu följande personal:

Verksamhetsledare – Anna Andersson

Djuransvarig och biträdande föreståndare – Catarina Hultberg

4H-gårdsassistent med inriktning verksamhetsutveckling – Erika Markgren

4H-gårdsassistent – Elin Kossmann

4H-gårdsassistent – Ann-Sofie Ölund

Vi har också timpersonal –  Nikki, Tilda, Sofia, Ellen och Lovisa