Personaljohannaalex

På gården arbetar just nu följande personal:

Verksamhetsledare – Anna

Djuransvarig och biträdande föreståndare – Catarina (Catta)

4H-gårdsassistent med inriktning verksamhetsutveckling – Erika

4H-gårdsassistent – Elin

4H-gårdsassistent – Ann-Sofie

Vi har också timpersonal –  Nikki, Tilda, Lovisa, Linnea, Ellen, Dominika och Saga