Personaljohannaalex

På gården arbetar just nu följande personal:

Föreståndare- Anna Andersson, 90 %

Djuransvarig och biträdande föreståndare – Catarina Hultberg, 85 %

4H-gårdsassistent- Anna Smolander, 65 %

4H-gårdsassistent – Elin Kossmann, 100 %

4H-gårdsassistent – Nikki Wallius Hiltunen, 100 %

Vi har också timpersonal – Erika, Bella, Sandra, Julia, Elin och Lovisa