Personaljohannaalex

På gården arbetar just nu följande personal:

Föreståndare- Anna Andersson, 100 %

Djuransvarig och biträdande föreståndare – Catarina Hultberg, 90 %

4H-gårdsassistent- Erika Markgren 100%

4H-gårdsassistent – Elin Kossmann, tjänstledig 85 %

4H-gårdsassistent – Ann-Sofie Ölund, 50 %

Vi har också timpersonal –  Nikki, Tilda, Sofia och Lovisa