Personaljohannaalex

På gården arbetar just nu följande personal:

Föreståndare- Anna Andersson, 90 %

Djuransvarig och biträdande föreståndare – Catarina Hultberg, 85 %

4H-gårdsassistent- Anna Smolander, 65 %

4H-gårdsassistent – Elin Kossmann, tjänstledig 90 %

4H-gårdsassistent – Sandra Rosshagen, 80 %

Vi har också timpersonal –  Sandra B, Elin R, Nikki, Moa, Cissi och Lovisa