Ledare på Hågelby 4H

Från det året du fyller 11 år har du som medlem i Hågelby 4H-klubb möjlighet att utbilda dig till ledare hos oss. Innan du går en utbildning till ledare vill vi att du har gått djurskötarkurs MAXI på torsdagar, Maxi-4H läger eller 4H-läger plus. Här hittar du anmälan till torsdagskursen.

Det första steget, för dig mellan 11-12 år, kallas för miniledare. Därefter kan du bli hjälpledare, 12-14 år. Från det året du fyller 14 år övergår du till att bli ungdomsledare (14-25 år). Är du över 14 år när du vill bli ledare hos oss anpassar vi utbildningarna, hör av dig till oss för att få veta mer.

Vi har egna utbildningar som hjälper dig på vägen; innan du blir minihjälpledare går du en enklare kurs på ca 8 h (ibland uppdelat på flera tillfällen, ibland som kurs en helg, ibland som veckokurs vid läger). Där pratar vi om hur du är en bra ledare, och lär oss också mer om djuren och rutinerna på gården. För att bli hjälpledare och ungdomsledare har vi också egna kurser på gården, på ca 8 h per kurs.

För ledare finns även en utbildning som vårt länsförbund håller i; Ledarkurs steg 1. Där träffas ledare, som fyllt 12 år, från hela länet och har kul tillsammans. Länsförbundet har även ett särskilt ledarprogram från 14 år som kallas Juniorledare, där får antagna ledare uppgifter att göra under ett år och genomför sedan en premieresa tillsammans med andra juniorledare från Stockholm.

Ledare på Hågelby 4H är med på kurser och på läger. Vi har läger alla lov och grupper alla veckodagar. Som ledare är du med och väljer vilken grupp som passar dig. Som ledare är du en förebild i gruppen, hjälper barnen och får träna både på att ta ansvar och prata inför andra. Vi har alltid en personal med som håller i gruppen. Vi anpassar ledarens ansvar och uppgifter i gruppen efter ålder och erfarenhet. Vi vill att alla ledare ska få möjlighet att växa och utvecklas hos oss.

Som ledare erbjuds du massor av kurser och roliga aktiviteter! Just nu har vi ca 40 aktiva ledare i åldrarna 10-20 år på gården. Ledarna är alltid välkomna att hänga med oss på gården, de får gärna komma förbi när det är studiedagar i skolan, här kan man bara vara, baka, spela spel, lyssna på musik, hänga med kompisar, lära känna nya människor, pyssla med djuren, driva egna små eller stora projekt osv. Vi har ALLTID en fritidsledare nära till hands!