Bli medlem i 4H och vår klubb

Medlem och stödmedlem

För att delta i vår verksamhet behöver du vara medlem i föreningen Hågelby 4H-klubb. Som medlem är du försäkrad när du deltar i vår verksamhet, du får medlemsblad från klubben samt riksorganisationens tidning “Klöverbladet”, du har förtur till kurser och betalar medlemspris på läger.

Medlemskap 2018: 310 kr/första medlemmen i familjen, följande familjemedlemmar betalar 210 kr/person.  Medlemsavgiften betalas in på PlusGiro 80 92 89-2, ange namn, adress, telefonnr samt födelsedata (ååmmdd).

Tycker du att vår verksamhet är viktig och bra och gärna vill stödja oss på något sätt så kan du bli stödmedlem. Du betalar en subventionerad medlemsavgift och får alla våra medlemsutskick. Vill du senare gå en kurs är det bara att lägga till en mindre summa för att bli ”fullvärdig” medlem. Eftersom du får våra medlemsutskick har du även förtur till kurser etc.

Stödmedlemmar betalar 200 kr/första medlem i familjen och 185 kr/nästkommande familjemedlemmar. Betalas in enligt ovan.

Med många medlemmar blir vi en ännu starkare förening!