Bli medlem i 4H och vår klubb

Medlem och stödmedlem

För att delta i vår verksamhet behöver du vara medlem i föreningen Hågelby 4H-klubb. Som medlem är du försäkrad när du deltar i vår verksamhet och du har förtur till kurser och läger.

Medlemskap 2018: 310 kr/person. För att bli medlem registrerar du dig i vårt medlemssystem membersky genom att följa knappen här under.