Vad är 4H?

4H är en internationell barn- och ungdomsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationen finns i ett 80-tal länder runt om i världen, och har funnits i Sverige sedan 1918. I Sverige finns flera hundra 4H-klubbar spridda över hela landet, en del klubbar har även en 4H-gård. Som stöd för klubbarna och gårdarna finns vårt läns- och riksförbund.

I Botkyrka har vi funnits sedan 1976. Fram till år 2005 fanns gården i Alby, vid flytten till Hågelby bytte gården, och nu även klubben, namn till Hågelby 4H.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka dess rika värden och mångfald.

De 4 H:na i 4H står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa.clover

Huvud- Kunskap, intresse för lärande genom inspirerande inlärningssätt, förståelse för omvärlden, demokrati.

Hjärta- Medkänsla och respekt för människor, djur och natur, alla är välkomna.

Hand- vårt motto är ”Lära genom att göra”, här får vi lära oss genom att prova på, vi vågar.

Hälsa- ett sunt och naturligt levnadssätt där vi håller igång kropp och hjärna, miljöfrågor, motion och matlagning.