Förslag på uppgifter kring livet på gården för elever i åk 4-6

 

Biologi

Ur läroplanen:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Teman:

 • Biologi: Vad har djuren för kroppsdelar vi inte har? Tänk exempelvis klöv, hov, kam, haklapp, juver, nos, olika sorters päls etc. Låt eleverna välja varsitt djur att göra en presentation om.
 • Biologi: Kika närmare på djurens roll i ett kretslopp eller en näringskedja. Hur hör växter och djur ihop? På Hågelby 4H ordnar vi ett besök om ett kretslopp med ägg, muffins, kompost, havre och höns. Utmana er att hitta fler kretslopp med djur på gården.
 • Biologi: Kolla närmare på djurens liv. Låt eleverna ta reda på vad de äter, vem som skulle kunna äta dem, vad vi människor får av dem och om de behöver något mer från oss.
 • Biologi: Hur har industrin förändrat djuren? Gårdens djur har domesticerats men också förändrats för att möta människans behov av främst kött, mjölk och ägg. Låt eleverna välja ett djur och kolla närmare på vilka förändringar vi har gjort mot dem. Exempelvis höns som lägger mer ägg, kor som ger mer mjölk eller kött, får med extra mycket ull. Låt dem gärna fundera på om det är bra eller dåliga förändringar.

Förslag på länkar för att läsa mer:
https://www.bondeniskolan.se/

 

Slöjd

Ur läroplanen:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Teman:

 • Slöjd: Vad får vi från djur? Kolla närmare på vilken sorts päls som djuren på gården har (ex. ull, borst, ragg, fjädrar) och se närmare på hur vi hanterar de materialen. Hur tar vi pälsen från djuren och hur arbetar vi vidare med dem? Låt eleverna kolla närmare på ett djur ur ett historiskt perspektiv och de förändringar som skett.
 • Slöjd: Vilka material är bäst? Kolla närmare på vilken sorts päls djuren på gården har (ex. ull, borst, ragg, fjädrar) och se närmare på hur vi hanterar de materialen. Jämför vilken roll ull resp. bomull och syntetiska material har idag. Låt eleverna ta med effektivitet och funktion men även etiska perspektiv och miljöpåverkan.