GDPR hos oss

Lagring av personuppgifter / GDPR

Som deltagare på aktiviteter hos oss måste du ta ett aktivt ställningstagande till att vi lagrar era kontaktuppgifter/personuppgifter. De personuppgifter vi använder oss av är namn, adress, telefonnummer, e-post samt födelsedata (sex första siffror i personnumret).

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och kunna informera dig kring bokade aktiviteter.

Vi sparar alla personuppgifter under det året som ni är medlemmar, väljer ni att inte förnya ert medlemskap året där på så kommer alla era uppgifter att tas bort inom ett år.

I och med att ni löser ert medlemskap registreras ni i ett medlemsregister hos oss och ett hos vårt Riksförbund.

De enskilda personuppgifterna används endast till medlemsregister.

Till den registrerade mailadressen kommer vi att skicka nyhetsutskick med information från gården till er som medlemmar. Detta medlemsutskick kan ni lätt välja att avanmäla er från genom ett knapptryck längst ned i mailet.

 Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på hagelby@4h.se.

 

Vill du veta mer kan du läsa på riksförbundets hemsida