Styrelse

4H drivs med hjälp av medlemmarna på ett demokratiskt vis. Varje år på årsmötet i februari väljer medlemmarna en styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen består av både vuxna och ungdomsledare, samt en representant för personalen.

2020 års styrelse
Ordförande- Annika Erneborg

Vice Ordförande- Peter Hägerstrand

Sekreterare- Susanna Lindqvist

Kassör- Therese Silfverduk

Ledamöter

Malin Eriksson Stary

Nikki Hiltunen

Susanne Rosbacke

Sofia Lindqvist

Suppleanter

Felicia Häggström

Wilmer Sik

Lisa Adelly

Erika Ojanne

Daniel Adelly

Olle Kullander

Revisorer

Bo Klemets (Karin Alm)

Margaretha Ahlström (Ingrid Andersson)

Valberedning

Pernilla Barrud

Anette Andersson (sammankallande)

Vanja Hiltunen