Styrelse

4H drivs med hjälp av medlemmarna på ett demokratiskt vis. Varje år på årsmötet i februari väljer medlemmarna en styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen består av både vuxna och ungdomsledare, samt en representant för personalen.

2018 års styrelse
Ordförande- Annika Erneborg

Vice Ordförande- Isaac Sjöman

Sekreterare- Susanne Rosbacke

Kassör- Nikki Hiltunen

Ledamöter

Malin Eriksson Stary
Hanna Nilsson
Saga Erneborg

Suppleanter

Sofia Lindqvist
Sophia Rosbacke
Tilda Fjällmyr
Oliver Berzelius
Jacob Berzelius
Therese Silfverduk
Linnea Linderyd

Revisorer

Bo Klemets (Erika Markgren)
Margaretha Ahlström (Ingrid Andersson)

Valberedning

Siw Haugelin
Anette Andersson (sammankallande)
Vanja Hiltunen

Kontakta styrelsen på styrelsen@hagelby4h.se. I vårt stall finns en förslagslåda där ni gärna får lämna förslag och frågor!