Styrelse

4H drivs med hjälp av medlemmarna på ett demokratiskt vis. Varje år på årsmötet i februari väljer medlemmarna en styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen består av både vuxna och ungdomsledare, samt en representant för personalen.

2018 års styrelse
Ordförande- Annika Erneborg

Vice Ordförande- Isaac Sjöman

Sekreterare- Susanne Rosbacke

Kassör- Nikki Hiltunen

Ledamöter

Malin Eriksson Stary

Hanna Nilsson

Saga Erneborg

Suppleanter

Sofia Lindqvist

Sophia Rosbacke

Tilda Fjällmyr

Oliver Berzelius

Jacob Berzelius

Therese Silfverduk

Linnea Linderyd

Revisorer

Bo Klemets (Erika Markgren)

Margaretha Ahlström (Ingrid Andersson)

Valberedning

Siw Haugelin

Anette Andersson (sammankallande)

Vanja Hiltunen

 I vårt stall finns en förslagslåda där ni gärna får lämna förslag och frågor!