Styrelse

4H drivs med hjälp av medlemmarna på ett demokratiskt vis. Varje år på årsmötet i februari väljer medlemmarna en styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen består av både vuxna och ungdomsledare, samt en representant för personalen.

2016 års styrelse:

Ordförande- Erika Markgren
Vice Ordförande- Jonas Lindqvist
Kassör- Tove Lidman

Ledamöter
Malin Eriksson Stary
Vanja Hiltunen
Nikki Wallius Hiltunen
Bella Altegren Huli

Suppleanter
Tina Lundberg Tornesjö
Isaac Sjöman
Anette Andersson
Hanna Nilsson
Annika Erneborg

Revisorer
Bo Klemets
Margaretha Ahlström

Utbildningsansvarig- Elin Kossmann

Valberedning – Johanna Staf, Sofia Eriksson, Carola Staberg

Kontakta styrelsen på styrelsen@hagelby4h.se. I vårt stall finns en förslagslåda där ni gärna får lämna förslag och frågor!