Vårens 4H-dag är inställd pga. covid-19. Vi hoppas kunna erbjuda en 4H-dag till hösten om rekommendationerna ändrats. Vi ser över att erbjuda alternativa aktiviteter som fungerar i dagens läge. Vår kursverksamhet och lägerverksamhet pågår under våren och sommaren.

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS 4H-DAG!


MER INFO KOMMER INOM KORT