Miniledarutbildning

Nästa Miniledarutbildning startar våren 2021.

Vill du bli mer aktiv inom 4H? Att bli miniledare hos oss innebär att du utbildas i att ta lite mer ansvar i gårdens arbete. En miniledare hjälper till vid dagläger, kurser och samlar på så vis poäng. Poängen används till aktiviteter för miniledarna.

För att få gå miniledarutbildningen behöver man ha gått dessa kurser:

Djurskötarkurs

Kaninskötarkurs

Hästskötarkurs

 

Kursen är från 11 år.