Bli medlem i 4H och Eolshälls 4H klubb

Som medlem i 4H är du välkommen att delta på organisationens alla arrangemang. Du omfattas också av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller på 4H:s samtliga aktiviteter.

Vår huvudmålgrupp är barn och ungdomar mellan 6-25 år.

Priser:

Barn/ungdom under 26 år 300kr

Familjemedlem under 26 år 235kr

Vuxen över 26 år 340kr

Familjemedlem över 26 år 275kr

Klicka på länken nedan för att bli medlem.

https://membersky.com/org/4h/grupper

IMG_0559