Styrelsemedlemmar

Ledamöter
Ordförande Sofie Gustavsson 
Kassör Agneta Sundin
Sekreterare Helena Rydell
Judith Axelsson
Harrieth Såthe
Suppleanter
Matilda Sharp
Adjunderad/verksamhetschef
Ann Lillqvist
Valberedning
Camilla Sharp
Eva Botmar