Styrelsemedlemmar

Ledamöter
Ordförande Sofie Gustavsson 
Kassör Louise Åkerlind
Sekreterare Johanna Wistedt
Judith Axelsson
Harrieth Såthe
Suppleanter
Matilda Sharp
Paulina Carlsson Tell
Tyra Nylind
Ebba widman
Adjunderad/verksamhetschef
Ann Lillqvist
Valberedning
Camilla Sharp
Eva Botmar