Styrelsemedlemmar

Ledamöter
Anneli Eriksson,  ordförande
Lovina Stafhammar, sekreterare 
Maja Sandberg,  kassör
Suppleanter
Camilla Sharp
Sophia zelada
Gunilla Grahn Widman
Eva Botmar
Ebba Widman, klubbledare
Lovina Stålhammar, klubbledare
Matilda Sharp klubbledare
Adjunderad/verksamhetsledare
Ann Lillqvist
Valberedning
Berit Bergqvist
Bibbi Englund Wikström
Revisor suppleant
Britt-Marie Stafhammar