Styrelsemedlemmar

Ledamöter
Ordförande Maja Sandberg
Kassör Britt-marie Stafhammar
Sekreterare Cecilia Rydholm
Malin Södergren
Linnea Larsson
Sofie Gustafsson
Linnea Wikström
Suppleanter
Ebba Widman
Camilla Bergqvist
Kaj Matherei
Adjunderad/verksamhetsledare
Ann Lillqvist
Valberedning
Bibbi Englund Wikström