Verksamhetschef Ann

Djuransvarig, 4H-verksamhet– Sofia

APL-ansvarig,4H-verksamhet, trädgård-Katarina

Kalas, Ledare, 4H-verksamhet-Ebba

Timpersonal-Ebba, Elin, Emilia, Nora