Verksamhetschef – Ann

Bitr.verksamhetschef, trädgårdsansvarig, APL -Katarina

Djuransvarig– Sofia

Timpersonal-Ebba, Elin, Emilia, Märta, Nora