Lantraser

Vad är en lantras?

Man kan säga att en lantras är mindre förädlad än en produktionsras.

En lantras har anpassats till sin naturliga miljö under en längre tid och människans påverkan har varit begränsad.

Produktionsraser däremot har avlats fram under en kortare tid och är tänkt att passa i en bestämd produktion.

På Eolshälls 4H har vi lantraserna Fjällnära ko, Öländska dvärghöns och Värmländska skogsfår. Vi bedriver avel för

att bevara lantraserna och de är med i en genbank. Avel med genbanksdjur innebär att inga andra raser får korsas in i lantrasen

och på så vis bevaras dess unika egenskaper. Däremot kan genbanksdjuren avlas in i övrig djurhållning.

 

IMG_0693