Helgskötare

Vi är alltid i stort behov av ideella helgskötare. Helgskötarna är en viktig del av gården för att vi ska kunna vara i drift året runt.

Varje termin ordnar vi minst en kurs för nya helgskötare. Kursen är på två dagar och vi går igenom skötsel av gård och djur. Vi går igenom säkerhetsrutiner och hur vi sköter alla djur.

Som helgskötare tar du hand om djuren ideellt och det innebär ett stort ansvar, men som också skänker mycket glädje. Att vara helgskötare innebär också att du träffar många nya vänner, både unga och gamla och får många härliga stunder.

Anmälan sker under fliken aktiviteter.