Våra djur

 

Våra djur är lantraser.

En lantras är mindre avlad än andra raser.

En lantras är anpassad till sin naturliga miljö.

Många andra raser avlas fram under kort tid

för att kunna användas av människor.

På Eolshälls 4H-gård har vi olika lantraser.

Vi har raserna fjällnära ko,

Öländska dvärghöns och Värmländska skogsfår. 

Vi avlar på våra djur för att bevara lantraserna.

Våra djur får inte få ungar med andra raser.

Vi vill bevara våra djurs speciella egenskaper.