Bli vår företagsvän!

Vi på Eolshälls 4H-gård letar nu efter fler företag som kan stötta oss så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet för barn och ungdomar. Vårt syfte är att få varje individ att växa till starka och ansvarstagande människor genom att lära sig ta hand om djur och att bidra till att andra barn och unga ska få en bra och meningsfull fritid.

4H:s samhällsuppdrag är att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantraser, hur naturens kretslopp fungerar och att uppmuntra barn och ungdomar till att bli engagerade, ansvarstagande och välmående människor med respekt för omvärlden.

Vi behöver din hjälp!

Bli Företagsvän – ditt företag gör stor skillnad.

4H-gårdarna är helt unika i sitt slag och det är inte många andra verksamheter som är så tillgängliga för så många. 4H är en av de få aktiviteter unga och gamla kan delta på lika villkor och efter egna förutsättningar.

En 4H gård är en dynamisk miljö, precis som en vanlig gård, och kräver ständig omsorg och underhåll av byggnader, staket och utrustning för såväl djur som människor, stora som små.

Under 2021-2023 behöver vi bygga ett tryggt och säkert klubbrum för våra unga ledare. Vi behöver också underhålla staket, gärdesgård och paddocken för våra hästar. Vi skulle vilja bygga ett nytt fårhus och ett kaninhus där vi kan visa kaninerna utomhus.

För att kunna bedriva denna viktiga verksamhet på gården är vi helt beroende av bidrag i olika former, sponsring av särskilda projekt samt olika samarbetspartners.

Som företagsvän får du i gengäld

  • Presenteras som företagsvän på vår hemsida
  • Ett studiebesök och rundvisning på gården
  • Synlighet på gården i form av en fysisk plakett som företagsvän
  • Om ni önskar stötta en av våra lantraser Fjällnära ko, Öländska dvärghöns, Gestrikefår och Mellerudskanin kan ni bli faddrar för dessa och plakett som företagsvän.

Varmt välkommen som företagsvän!

Kontakt för mer informat

ann.lillqvist@4h.se

Tel.0760-225431

Våra företagsvänner

 

Julgran till gården