Om 4H

 

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

Alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Av ungdomar, för ungdomar

Sveriges 4Hs hemsida kan du läsa mer om 4H.

 

4H står för:

Huvud för kunskap. Vi på gården tycker att det är viktigt för barnen att de får rätt och riktigt kunskap av oss som de kan ta med sig ut i världen och föra vidare till andra. Vi vill få barnen att förstå vikten av hur viktigt det är att vi tar hand om våra djur rätt, att vi ska värma om våran jord och att allting du gör har följder.

- Tänk innan du gör

Hjärta för medkänsla. Vi vill att barnen hos oss ska lära sig att känna empati, veta vad som är rätt och fel och hur man ska behandla andra.

- Man behandlar andra som man själv vill bli behandlad

Hand för färdighet. Att kunna göra saker ger oss en bra självkänsla och ett bättre förtroende. Saker går att läsa, förbättra och förändra.

- Att lära genom att göra.

Hälsa för sunt levnadssätt. Vi vill lära barn och unga att ha ett sunt levnadssätt och må bra genom motion och utevistelse.

- Ta alltid hand om dig själv

4H-gårdar

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform. Att besöka en 4H-gård är gratis och kommer så att förbli.

4H:s samhällsuppdrag är att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning, hur naturens kretslopp fungerar och att uppmuntra barn och ungdomar att utvecklas till engagerade, ansvarstagande och välmående människor med respekt för omvärlden. 4H-gårdarna över hela Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta. Därför skulle 4H aldrig begära inträde av de som besöker verksamheten- det strider mot 4H:s övertygelse och vision om att alla är välkomna till 4H.

På Sveriges 4Hs hemsida kan du läsa mer om Sveriges 4Hs verksamhet runt om i landet.