Miniledare

 

För att bli miniledare ska man vara 11 år och gå på miniledarkursen, för att kunna gå på miniledarkursen så måste man ha gått på djurskötarkurs/hästskötarkurs minst en termin och vara minst 11 år.

Miniledarkursen är en förberedande kurs inför att bli ledare, vi introducerar olika typer av ledarskap samt lär oss hur man är en bra ledare samtidigt som vi såklart tar hand om djuren, utfodrar dem, leker och pysslar. (på en lite mer avancerad nivå än djurskötarkurserna).

 

Miniledarkurs

Miniledarkurs våren 2022 är på onsdagar kl. 17.00 – 18.15. Mer info och anmälan till våra kurser finns här.

 

Kostnad

 

Vårterminen 2022: 1200 kr/barn.

OBS! Medlemskap, kostar 380 kr/ år,  är obligatoriskt!  Anmäl medlemskap i vårt medlemssystem Membersky. (Ange barnets uppgifter) Det skapas automatiskt en faktura på beloppet 380kr. Medlemsskapet är obligatoriskt för att kunna medverka i aktiviteter på gården.

Länk : https://www.4h.se/vallentuna/bli-medlem/

Anmälan

Anmälan görs under fliken “Anmälan” i menyn.

 

Ledarverksamhet

 

Ledarna är involverade i verksamheten och ansvarar för uppgifter tillsammans med olika barngrupper. Tillsammans anordnar vi även ledarträffar, utflykter, pizzakvällar, övernattningar och ledaravslutningar varje termin. 

Om ni är aktiv medlem på gården vid tolv års ålder finns det möjlighet att vara med i ledargruppen. Ledarna går kurser hos Stockholms läns 4H för att utveckla sitt ledarskap samt för att lära sig nya kunskaper i husdjursvetenskap och lantbruk. Vid 14-15 års ålder kan man gå en kurs/utbildning på gården som pågår under ett år. Under detta år samlar man poäng för att få åka på en premieresa, junioledarresa, till ett annat värdland som belöning. Kurser och den stora juniorledarresan är med ledare från andra gårdar och klubben/länet står för kostnaden.

Kurser som anordnas av Stockholms läns 4H och som klubben bekostar:

  • Aspirantkurs
  • J1, jordbrukskurs grundutbildning
  • J2, jordbrukskurs fortsättningskurs
  • Steg 1, ledarutbildning hos studiefrämjandet
  • Steg 2, ledarutbildning hos studiefrämjandet
  • Juniorledarresa

Ledarna står för en stor del av vår verksamhet! Tack till er!

Ledarna framför 4H-gården