Får

På gården har vi Värmlandsfår, som är en svensk lantras. I fårhagen blir det mycket gos, men vi går även på promenad med fåren och borstar dem tillsammans med barnen, ibland kör vi agility.Fåren klipps två gånger per år och ullen används till pyssel och tovning. Om våren brukar vi även få lamm på gården, som barnen sedan är med och döper.

På gården bor 3 får: Dimma och Drömma, samt Drömmas dotter Greta som föddes våren 2019. De är alla mycket gosiga, och tycker om att bli ompysslade.

Doris med sitt lamm
Får1

Kort info om får

Får är, likt getter och kor, idisslare. Det innebär att de har fyra magar: vommen, bladmagen, nätmagen och löpmagen. Fåren är finsmakare och gillar klöver och örter, men även löv från ask, sälg och asp. Sedan lägger de sig ner och idisslar. Då stöter djuren upp halvsmält mat från vommen och tuggar den igen, för att mikroberna (små bakterier) i vommen ska kunna bryta ner växterna ordentligt.

Fårhanarna kallas bagge, honorna tacka och barnen kallas lamm. I Sverige finns ca 20 olika fårraser. De popluäraste raserna är Gotlandsfår, Finullsfår, Dorset och Texel.

Från fåren får vi mycket, som exempelvis:

 • Ull som kan kardas och tovas. Den kan sen spinnas till garn som man kan göra kläder av.
 • Kött, framförallt från lammen.
 • Lammskinn som är mycket mjuka och värmande. Dessa kan man ha att sitta på, ligga under eller sy kläder av.
 • Mjölk som man kan göra ost av.
 • Fina, öppna landskap där fåren går och betar.

Fåret är ett av våra äldsta husdjur, som domesticerades för 9.000-11.000 år sedan. I Sverige är fåruppfödningen inte lika stor som nötkreatur och gris, men i många utvecklingsländer spelar får och getter en mycket stor ekonomisk roll, då de är lättare att hålla och har så många användsningsområden.

Visste du att?

 • På Gotland kallas fåren för lamm, och deras ungar för lammungar.
 • Får är flockdjur och behöver gå i flock för att känna sig trygga och lugna.
 • Fåren har endast tänder i underkäken och en kluven framläpp, vilket gör att de kan beta med stor precision.
 • Fåren klipps två gånger per år.
 • Får får vanligen 1-3 lamm per år. Eftersom att de endast har 2 spenar kan ibland det tredje lammet bli utstött och behöva flaskmatas.
 • Antalet får har ökat i Sverige under 2000-talet
 • Får lever i ca 10 år och blir könsmogna vid 6 månaders ålder.