Bli fler i 4H

Här har vi samlat lite tips på hur vi kan arbeta för att få fler nya medlemmar och behålla de gamla. Har du bra tips? Mejla dom till info@4h.se så lägger vi upp dom här!


Medlemmarna är grunden till allt

Som medlemsorganisation är våra medlemmar grunden för allt. En organisation är beroende av medlemmar för att överleva och utvecklas. De aktiva medlemmar leder och utvecklar vår verksamhet, ger av sin tid och bidrar till många barn och ungas möjlighet att utvecklas och får en meningsfull och lärande fritid. Alla medlemmar, både de aktiva och de passiva, gör att vi får intäkter som gör att vi kan driva organisationen och bidrar till att vi har en starkare röst i samhället.

För att värvning ska kännas meningsfullt både för dig som medlem och för 4H på organisatorisk nivå är det avgörande att vi påminner oss själva och varandra om varför vi vill välkomna fler medlemmar. Värvning är inte bara en fråga om ökande medlemssiffror. Det är först och främst ett samtal där vi får chans att berätta om vår vision, vår fantastiska verksamhet och vad det innebär att vara med i 4H:s gemenskap. Vid dessa möten behöver vi bli bättre på att berätta varför medlemskap och engagemang i Sveriges 4H gör skillnad samt våga ställa frågan om medlemskap. Att vi aktivt värvar är viktigt, inte minst för att de som aldrig annars tänkt sig att de skulle kunna hitta ett meningsfullt och utvecklande sammanhang får möjlighet att hitta sin plats och bidra till Sveriges 4H:s arbete. Annars kommer vår organisation endast utgöras av de medlemmar som själva sökt sig till 4H eller de som har råkat födas in i organisationen.

Som medlemsorganisation är det vårt uppdrag att bjuda in fler till vår gemenskap och möjligheten att få vara del i ett utvecklande och meningsfullt sammanhang. Vi behöver både de medlemmar som deltar i våra aktiviteter och ger av sin tid men lika viktiga är de som genom sitt passiva medlemskap visar sitt stöd för 4H och det arbete vi gör och stärker vår ekonomi.

4H är dessutom beroende av antalet medlemmar för att klara oss ekonomiskt både i år och kommande år. Våra intäkter består främst av just medlemsavgifter men våra andra bidrag grundas också på antalet medlemmar och antalet klubbar. Vi vet även att det är svårt att ta igen ett medlemstapp längre fram vilket gör det ännu viktigare att vi gör allt vi kan för att så många som möjligt också förnyar sitt medlemskap varje år.

Vår huvudmålgrupp är barn och ungdomar, främst i åldern 6-25 år. Anledningen till just det åldersspannet är att vårt största bidrag, statsbidraget för ungdomsorganisationer, baserar sig på antalet medlemmar i den ålderskategorin och att de i hela organisationen, i varje län, klubb och avdelning utgör minst 60% av det totala medlemsantalet. Därför är det extra viktigt att värva medlemmar och arrangera verksamhet för dessa åldrar.

Tänk på att det är lika viktigt att rekrytera “passiva” medlemmar som “aktiva”. De passiva medlemmarna kanske inte deltar på aktiviteter men de stöttar 4H genom att betala medlemsavgift och genom sitt medlemskap visar de att de tycker att arbetet 4H gör är viktigt. Ju fler medlemmar vi är ju högre bidrag kan vi få på alla nivåer och ju starkare röst får vi i samhället. Förklara alltid hur viktigt det är att stötta föreningar genom att vara medlem även om en inte har möjlighet att ge av sin tid.


Här är bara några tips på vad ni kan göra för att få fler medlemmar:

  • Sprid info om hur man blir medlem på Facebook, Youtube, Snapchat och Instagram, för att nå målgruppen. Spela gärna in en enkel, kort video – rörlig bild syns mer i sociala medier
  • Sprid info till era medlemmar, exempelvis via mejl eller genom att sätta upp lappar med informationen där många kan se den.
  • Skylta tydligt i era lokaler eller på gården hur de kan bli medlemmar
  • Ställ alltid frågan! Fråga alltid alla nya ni möter om de vill bli medlem i 4H och sätt upp information i klubbhus, på gården osv. Många får aldrig frågan.
  • Berätta varför det är viktigt att stötta 4H genom att bli medlem.
  • Beställ materialet “Blir fler i 4H” och kom tillsammans i klubben på hur ni kan arbeta med medlemsvärvning framöver.
  • Ha med er medlemstalonger på alla aktiviteter och öppet hus mm och be personer att bli medlemmar direkt genom att fylla i dem.

 Utbilda er om medlemsvärvning i er klubb

Lägg text på bild och film

Vill du enkelt och gratis kunna lägga text på bilder och filmer? Då är apparna Phonto och Vont perfekta. De är gratis och Phonto finns både för iphone och android medan Vont bara verkar finnas för iphone. Du kan enkelt göra allt direkt i din mobil när du är på språng. Ta en bild eller spela in en film, ladda upp den i phonto/vont och skapa en spridbild eller video direkt när du är ute och kampanjar. Enkelt och snabbt. Det går också att använda sitt eget typsnitt.

Skärmavbild 2019-04-10 kl. 17.03.29