Ett friluftsliv nära dig

Friluftsliv är en viktig del av 4H:s verksamhet. Vi strävar efter att alla ska ha tillgång till det svenska friluftslivet, oavsett vem du är eller var du bor. Därför erbjuder vi platser för friluftsliv, naturnära aktiviteter och kunskap kring naturen.

 

Stadsnära friluftsliv med våra 4H-gårdar

Vi vill göra friluftslivet tillgängligt för alla, oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Våra 4H-gårdar är som gröna oaser, där den stressade stadsbon kan njuta av djur och natur mitt i vardagen. Gårdarna sänker trösklarna för att delta i friluftslivet och låter fler människor uppleva stadsnära grönska.

Visste du att? Grönska i städerna bidrar inte bara till människors välmående, utan även till renare luft, ökad biologisk mångfald och minskade effekter av klimatförändringar.

 

Praktisk kunskap och naturnära aktiviteter

Våra medlemmar får lära sig om natur och friluftsliv genom att delta i naturnära aktiviteter. Vi anordnar löpande olika aktiviteter där våra medlemmar får praktiska kunskaper i naturen, såsom att lära sig nyttja de resurser som finns.

 

Allemansrätten

4H uppmärksammar allemansrätten och lär ut om våra skyldigheter och rättigheter i naturen. Vi har tagit fram eget utbildningsmaterial kring allemansrätten, bland annat vår bok Pim och Pella och Allemansrätten. Självklart firar vi också Allemansrättens dag varje år.