Om oss

4H – Där unga växer.

Vi är en plattform där barn och unga växer genom att bygga sin egen fritid!

4H finns på ett hundratal platser i Sverige och samlar över 10 000 aktiva medlemmar utöver vår öppna verksamhet med 2,5 miljoner besök varje år. 4H är en internationell barn- och ungdomsorganisation som finns i över 70 länder. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med över sju miljoner medlemmar världen över.

Genom 4H:s motto ”Lära genom att göra” får unga bygga sin egen fritidsverksamhet på ett lekfullt och utvecklande sätt.

 

4H:s vision

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Vi är en organisation av unga för unga. Genom att barn och unga påverkar sin egen fritid utvecklas de till sin fulla potential utefter sina egna förutsättningar.

4H erbjuder en trygg miljö där barn och unga utvecklas genom att ta ansvar. I 4H ska barn och unga kunna delta i och lära sig om demokratiska processer.

Våra ledare ska vara goda förebilder och organisationen ska genomsyras av en inkluderande och stark gemenskap och tillit. Genom vår verksamhet och våra medlemmars engagemang bidrar 4H till en bättre värld. 

 

Vad står 4H för?

Våra värderingar symboliseras av de 4 H:na, Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa.

Huvudets H för lärande och kunskap om vår omvärld, naturen samt dess resurser.  
Hjärtats H för medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur.  
Handens H för utveckling av färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser.
Hälsans H för ett sunt levnadssätt genom god kost och aktiv fritid i ett tryggt umgänge.
 

 

VÅr värdegrund: 4H-andan

4H-andan beskriver hur vi är mot varandra och oss själva i 4H. Alla 4H:are gör alltid sitt bästa för att följa 4H-andan. Vi hjälper också varandra att följa 4H-andan. 

Huvudets H: En 4H:are söker kunskap om sin omvärld. En 4H:are har och ger andra 4H:are inflytande över 4H-verksamheten.  

Hjärtats H: En 4H:are visar medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur. En 4H:are bidrar till att alla känner sig välkomna i 4H.  

Handens H: En 4H:are utvecklar färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser. En 4H:are vågar prova nya saker genom mottot “lära genom att göra”. 

Hälsans H: En 4H:are har ett sunt levnadssätt genom god kost och aktiv fritid i ett tryggt umgänge. En 4H:are värnar om sitt eget och andras psykiska välmående.