Nationella arrangemang

Sveriges 4H har flera nationella arrangemang som är årligen återkommande.

 

Nationella Konferensen

4H:s Nationella Konferens är en årligen återkommande utbildningshelg för 4H:are. Ideella och anställda, utsedda av respektive länsförbundsstyrelse, från 16 år och uppåt träffas för att nätverka och fortbilda sig. Enligt tradition äger den rum den sista helgen i januari varje år.

4H-klubbarnas riksfinal 

Tidigare på 4H-klubbarnas riksfinal tävlas det i tre olika tävlingsmoment; Klubbuppgift, Praktiska stationer samt Teori. Momenten har varit Hem & Hushåll, 4H- & Föreningskunskap, Jord- & Skogsbruk samt Idrott & Kultur. Under 2021 har 4H utvecklat riksfinalen tack vare projektmedel från Kronprinsessan Margaretas. Nu är tävlingsmomenten kopplade till “färdigheter för framtiden”.

4H-dagen 

Den tredje lördagen i september firas den årliga, nationella 4H-dagen över hela Sverige. Under denna dag arrangeras många roliga aktiviteter som syftar till att fler ska få ta del av 4H:s verksamhet.

Lokala 4H-klubbar och 4H-gårdar annonserar om deras roliga aktiviteter via sina mediekanaler och kan verkligen erbjuda skoj för stor som liten. Detta är ett fantastiskt sätt att få uppleva 4H:s verksamhet om ni inte gjort det förut.

Riksläger

4H:s Riksläger är ett arrangemang som årligen samarrangeras av Riksförbundet Sveriges 4H och ett av Sveriges 4H:s länsförbund och därav på olika platser i landet varje år. Lägret tar plats i samband med 4H:s riksförbundsstämma. Längden på lägret är vanligen en vecka oftast i juli månad.

På lägret samlas ungdomar, som är 14 år och uppåt, från olika platser i hela Sverige för att umgås, mysa, lägerbusa, bo i tält och tävla i lägertoppen. Lägertoppen är huvuddelen av rikslägret där länsförbunden tävlar i olika grenar och för att vinna en prestigefylld fana och äran. Grenar som brukar ingå i lägertoppen är exempelvis volleyboll, udda idrottsgren, stadsrally, talang och demo. Utöver lägertoppen brukar arrangörerna inkludera en aktivitetsdag där man har möjlighet att ta del av olika aktiviteter som länet har att erbjuda.

Det viktigaste med lägret är för många inte lägertoppen utan det som oftast beskrivs som det bästa med lägret är att man får träffa många andra ungdomar i olika åldrar och ha roligt tillsammans. Under dagarna sker vanligtvis arrangerade programpunkter och på kvällarna har man möjlighet att umgås med alla deltagare och kompisar. Hänga i cafétältet, dansa, sjunga runt lägerelden, utföra lägerbus och bada är bara några exempel på saker som sker under kvällar och ledig tid.

Riksförbundsstämma

Riksförbundsstämman är 4H:s högsta beslutande organ. Här representeras alla 4H-län i form av ombud. Ombuden väljs på länsförbundsstämman; ett ombud per påbörjat 500-tal medlemmar (med andra ord: ett ombud upp till 500, två ombud upp till 1000 medlemmar o.s.v.). Dessutom har varje län ett ombud som sitter med i förtroenderådet. Ombudens uppgift är att föra med sitt läns medlemmars talan för hur Sveriges 4H ska drivas. Förtroenderådet som nämns ovan består av en representant för varje län. Innan stämman diskuterar förtroenderådet de viktigaste frågorna på ett eget möte. De ska lägga fram förslag till stämman som sedan tar besluten. Riksförbundsstyrelsen ska finnas tillgänglig om förtroenderådet har frågor.

Vill man att något ska ändras i organisationen kan man lämna in en motion (ett förslag) som tas upp och diskuteras på stämman. En motion lämnas i förväg (senast två månader före stämman) och behandlas av riksförbundsstyrelsen innan stämman.

Det är även på stämman som man går igenom föregående års verksamhet och resultat, samt beslutar om kommande års budget.

Här kan du läsa mer om hur en riksförbundsstämma fungerar.