Nationella arrangemang

Sveriges 4H har flera nationella arrangemang som är årligen återkommande.

 

Nationella Konferensen

4H:s Nationella Konferens, tidigare kallad Central funktionärskurs, är en årligen återkommande utbildningshelg för 4H:are. Ideella och anställda, utsedda av respektive länsförbundsstyrelse, från 16 år och uppåt träffas för att nätverka och fortbilda sig. Enligt tradition äger den rum den sista helgen i januari varje år.

2018 inleddes året med en jubileumsversion av Central funktionärskurs med anledning av att 4H firar 100 år tillsammans med Jordbrukare Ungdomens Förbund och Förbundet Skog och Ungdom. Ni kan läsa om evenemanget i 4H:s webbtidning Klöverbladet.

Program och inbjudan inför evenemanget 2019 hittar du här.

4H-klubbarnas riksfinal 

På 4H-klubbarnas rikfinal tävlas det i tre olika tävlingsmoment; Klubbuppgift, Praktiska stationer samt Teori. Tävlingen genomsyras av fyra olika profilområden som sätter temat på både det teoretiska testet samt de praktiska stationerna.

De områden som tävlingsmomenten i regel går under är:

  • Hem & Hushåll
  • 4H- & Föreningskunskap
  • Jord- & Skogsbruk
  • Idrott & Kultur

Mer information om 4H-klubbarnas riksfinal finns här. 

4H-dagen 

Den 15 september årligen firas den nationella 4H-dagen över hela Sverige. Under denna dag arrangeras många roliga aktiviteter som syftar till att fler ska få ta del av 4H:s verksamhet.

Lokala 4H-klubbar och 4H-gårdar annonserar om deras roliga aktiviteter via sina mediekanaler och kan verkligen erbjuda skoj för stor som liten. Detta är ett fantastiskt sätt att få uppleva 4H:s verksamhet om ni inte gjort det förut.

Riksläger och stämma 

Varje sommar så anordnar 4H ett riksläger och i samband med det har vi också vår årliga riksstämma.

Här hittar du information om Rix19 – årets riksläger och stämma!

Riksförbundsstämma

Riksförbundsstämman är 4H:s högsta beslutande organ. Här representeras alla 4H-län i form av ombud. Ombuden väljs på länsförbundsstämman; ett ombud per påbörjat 500-tal medlemmar (med andra ord: ett ombud upp till 500, två ombud upp till 1000 medlemmar o.s.v.). Dessutom har varje län ett ombud som sitter med i förtroenderådet. Ombudens uppgift är att föra med sitt läns medlemmars talan för hur Sveriges 4H ska drivas. Förtroenderådet som nämns ovan består av en representant för varje län. Innan stämman diskuterar förtroenderådet de viktigaste frågorna på ett eget möte. De ska lägga fram förslag till stämman som sedan tar besluten. Riksförbundsstyrelsen ska finnas tillgänglig om förtroenderådet har frågor.

Vill man att något ska ändras i organisationen kan man lämna in en motion (ett förslag) som tas upp och diskuteras på stämman. En motion lämnas i förväg (senast två månader före stämman) och behandlas av riksförbundsstyrelsen innan stämman.

Det är även på stämman som man går igenom föregående års verksamhet och resultat, samt beslutar om kommande års budget.

Här kan du läsa mer om hur en riksförbundsstämma fungerar.