Internationellt

Sveriges 4H öppnar många dörrar för dig som medlem att resa och se världen genom utbyten och internationella arrangemang. Vi samarbetar med flera olika organisationer och länder världen över, detta gör det möjligt för dig som medlem att utforska världen på ett billigt och roligt sätt.

International 4H Youth Exchange (IFYE)

IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och skapades då för att främja världsfreden genom att man fick möta andra kulturer och få fördjupad kunskap om dem och knyta kontakter över hela världen. Detta är, än idag, lika viktigt.

Vem kan ansöka till IFYE-utbytet?

Är du i åldern 18-30 år och har varit en aktiv 4H:are kan du söka. Det är meriterande att ha gjort saker i verksamheten som till exempel att ha varit med och arrangerat aktiviteter, suttit i styrelser med mera.

Sveriges 4H:s samarbetsländer varierar, men vi har haft utbyte med bland annat Australien, USA, Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När man åker som IFYE får man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar mellan 4 veckor-6 månader.

Hur och när söker jag?
Ansökan till IFYE-utbytet skickas in senast den 1 november varje år. Vill du veta mer om hur du ansöker, kontakta info@4h.se.
Länk till Svenska IFYE klubben https://www.4h.se/ifyeklubben/

Rural Youth Europe (RYE)

Rural Youth Europe är en europeisk organisation för landsbygdsungdom. Den grundades 1957 och fungerar som ett paraply för ungdomsorganisationer som arbetar för att främja och aktivera unga på landsbygden. RYE arrangerar internationella utbildningar och fungerar som en mellanhand mellan nationella organisationer, ungdomsorganisationer och offentliga institutioner på europeisk nivå. Rural Youth Europe är en medlemsledd organisation, demokratiskt konstituerad och ledd av ungdomar för ungdomar.

Målen för RYE är att

  • Utbilda och utbilda unga människor och skapa en medvetenhet om landsbygds- och sociala frågor
  • Uppmuntra aktivt landsbygd och landsbygdsnäring.
  • Stödja utvecklingen av nya landsbygdsungdomsorganisationer
  • Nätverk med andra europeiska icke-statliga organisationer
  • Lobba och lyfta fram problemen och behoven hos ungdomar på landsbygden för att rikta uppmärksamheten från internationella och nationella organ, såväl som allmänheten

RYE syftar till att förena landsbygdsungdomsorganisationer över hela Europa för att främja landsbygdsutveckling, miljövänlig livsstil, ungdomars deltagande. Dessutom öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och interkulturell mångfald. För att lobba och lyfta fram landsbygdsungdomarnas behov och för att uppmärksamma internationella och nationella organ samt allmänheten arrangerar RYE årliga seminarier och ett möte för att diskutera och dela kunskap om ämnen som landsbygdsutveckling, ungdomsdeltagande, interkulturell dialog och mänskliga rättigheter. RYE uppmuntrar också medlemmar att delta i andra europeiska ungdomsevenemang.

Evenemang
Rural Youth Europe använder evenemang för att skapa en plattform för att lära, utveckla och förbättra livet för ungdomar på landsbygden. Evenemangen arrangeras i samarbete med ett värdland och dess organisation tillsammans med RYE under en vecka.

Åldern för deltagare är alltid från 18 år men kan ha en varierande högsta ålder.
RYEs hemsida

European Federation of City Farms (EFCF)

EFCF är ett europeiskt nätverk för 4H-gårds-/ och cityfarmorganisationer, och har 13 olika medlemsorganisationer, från lika många europeiska länder samt Australien.

EFCF har årsmöte på våren och europeisk konferens på hösten i olika värdländer varje år. Både årsmötet och konferensen ger möjlighet till fortbildning och praktisk upplevelser och workshops samt annan inspiration till 4H-gårdsverksamhet. Dessa event riktar sig främst till personal och äldre ideella och brukar därför ha en åldersgräns på 18 år.

EFCF har även ett ungdomsutbyte/ungdomskonferens på sommaren där ungdomar från de olika länderna ses på en cityfarm i Europa under en vecka och lär sig om djur, natur, kultur och matlagning.
EFCFs hemsida 

Nordisk Ungdomsorganisation

Nordisk Ungdomsorganisation tidigare Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU), är en paraplyorganisation som arbetar för att stärka samarbetet mellan ungdomsförbund i Norden genom olika arrangemang. Nordiskt läger, Nordisk ungdomsvecka och ledarskola är några av de aktiviteter NordUng anordnar.
NordUng (Nordisk Ungdomsorganisation/Nordic Youth Organisation)