Pågående projekt

Verksamhet för alla- rikstäckande projekt med stöd från Svenskt friluftsliv.

Skattjakt natur- rikstäckande projekt med stöd från Svenskt friluftsliv

Hygien i gårdsmiljö- rikstäckande projekt i ledning av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.