Varje år brukar Sveriges 4H driva ett antal större projekt som genomförs i och för att utveckla vår verksamhet på olika sätt. Ofta brukar vi får stöd av till exempel Svenskt Friluftsliv. VI har även tidigare samarbetat med Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA.

Vill du driva projekt med 4H?

4H har ett stort medlemsantal, stark koppling till djur, natur, hälsa och välmående. Vi arbetar med internationella frågor, ingår i europeiska paraplyorganisationer och samarbetar med lantbruksorganisationer över hela världen. 4H som organisation har visat sig vara en bra projektpartner på många olika typer av områden. Vill ni samarbeta med oss? Kontakta Riksförbundet Sveriges 4H på info@4h.se

Projekt 2021

  • 1H4H – en utbildningssatsning från Riksförbundet.
  • Lära genom att göra i naturen på 4H-gården – projektet är inne på sitt tredje och avslutande år. Finansieras av Svenskt Friluftsliv.
  • Pinnbröd åt folket – projekt som finansieras av Svenskt Friluftsliv.