Projekt 2022

Varje år driver Sveriges 4H olika utvecklande projekt.

 

Pinnbröd åt folket år 3

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv

Vi vill med detta projekt påvisa för barn och ungdomar hur läger är, hur vi använder naturen till att bo och vara i, laga mat i och aktivera oss med olika aktiviteter helt enkelt använda oss av de 4Hna Huvud Hjärta Hand och Hälsa i naturen.

2022 går projektet in i sitt tredje och sista år.

Projektledare: per.carlsson@4h.se

Sommarläger på nya platser

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv

Projektet kommer att leda till att fler barn och unga får testa på att åka på läger och vara utomhus under sommaren. Det kommer leda till ökad kännedom om friluftsliv och allemansrätten hos dessa barn samt till motion och rörelse utomhus. Något som vi tror kommer att ge mersmak och påverka deras vardagsintressen även efter lägrets slut.

4Hs matresa; Äta ute

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv

Syftet med ansökan är anordna aktiviteter kring att äta ute och samtidigt lyfta frågor kring allemansrätt och nedskräpning. Vi vill utmana bilden av var man kan laga mat och stimulera barn och ungdomar att laga mat tillsammans utomhus. Detta för att motverka dålig självkänsla, depression och låga förhoppningar om framtiden som unga i utanförskap känner.

Ett friluftsliv nära dig

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv

Projektets första år kommer att avse en förstudie vars mål är att framta en strategi för klubbstartande. Stort fokus kommer att ligga på inhämtande av kunskap kring effektiv och hållbar föreningsdemokrati samt tillgängliggörande av aktiviteter, då vi ser dessa som våra största utmaningar i projektet.

Projektledare: malin.widell@4h.se

4Hs digitala ledarskapssatsning

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv

Syftet med detta projekt är att erbjuda ett utbildningsmaterial som passar alla i den digitala världen som vi lärt oss leva i under corona. Genom att göra detta kommer vi höja kompetensnivån kring ledarskap enormt. Med våra 30 4H-gårdar runt om i Sverige och 200 klubbar är alla varumärkesbärare. Det är viktigt att alla, oavsett om du är en 12 årig hjälpledare eller en 60 årig djurskötare, har kunskap om ledarskap och bemöter människor på ett bra sätt i vår verksamhet.

Projektledare: marie.soderkvist@4h.se

4Hs ledarskapssatsning demokratiskt ledarskap år 2

Bidragsgivare: GV90

Under projektets första år har ledarskapsutbildningarna uppdaterats med hjälp av Studiefrämjandet. Ideella har fått söka om att bli utbildare och lära sig materialet för att i sin tur kunna utbilda andra 4Hare lokalt. Under år två är syftet att digitalisera ledarskapsmaterialet för att alla medlemmarna ska få möjlighet att lära sig om ledarskap på sina villkor.

Projektledare: marie.soderkvist@4h.se

Tillsammans för barn och ungas psykiska hälsa

Bidragsgivare: Drottning Silvias Stiftelse

Ett samverkansprojekt mellan 4H och Scouterna för att tillsammans jobba för barn och ungas psykiska hälsa.

Projektledare: malin.widell@4h.se

Ledare på riksläger

Bidragsgivare: GV90

Varje år ordnar 4H ett riksläger där olika län inom 4H får stå för arrangörskapet. Detta projekt vill rusta alla typer av ledare inför rikslägret, för att ytterligare höja kvaliteten på våra läger.

Projektledare: malin.widell@4h.se

Barnbok Pim och Pella om allemansrätten år 2

Bidragsgivare: Naturvårdsverket

En bok har redan skrivits om allemansrätten med karaktärerna Pim och Pella i centrum. I detta projekt boken tryckas och skickas ut, även metodmaterial kommer att skapas så att som många 4H-klubbar som möjligt kan använda boken i ett lärande syfte. Boken kommer också få en uppföljning och översättas på flera språk.

Projektledare: sofia.ek@4h.se

Du hittar all information och material här: https://www.4h.se/pimopella/

För ukrainska flyktingar

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv och Åhlénstiftelsen

4H har fått pengar från Svenskt Friluftsliv och Åhlénstiftelsen för att skapa lokala initiativ för ukrainska flyktingar. Sammanlagt ska vi på 4H dela ut 150.000kr fördelat på 15st 4H-klubbar. Vad man vill göra för lokalt initiativ är helt upp till klubben. Kanske vill man ordna öppet hus på 4H-gården tillsammans med kommunen, erbjuda getyoga, övernattning eller något annat. Klubbarna får själva bestämma.

 

Vill din 4H-klubb ansöka? Ladda ner och fyll i formuläret här: Ansökningsformulär

Projektledare: malin.widell@4h.se

 

4H-gård i Nyköping

Sörmlands läns 4H har beviljats 357 227 kronor från Leader Sörmlandskusten för att göra en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att starta en 4H-gård i Nyköping. Förstudien startade redan 2020 och har bedrivits intensivt under 2022 för att slutredovisas i november. Många har visat sitt intresse för en 4H-gård och från kommunens sida har man varit behjälplig på många sätt. Förhoppningsvis kan resultatet av förstudien leda till en ny projektansökan för att etablera en 4H-gård i Nyköping.”

 LEADER logga

Avslutade projekt 2021

 

Lära genom att göra i naturen på 4H-gården

Bidragsgivare: Svenskt Friluftsliv

2019-2021 drev 4H projektet under arbetsnamnet “4H i skolan”. Det har resulterat i skolbesök på 4H-gårdar med tema kretslopp, matematik och annat. Samtliga besöken har kopplats till läroplanen och lett fram till metodmaterial som är enkelt att använda för 4H-gårdar.

När materialet är helt kart kommer det att laddas upp här: 4H i skolan

Frågor? Maila info@4h.se

Sveriges 4H: En lärande organisation

Bidragsgivare: Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Vi ville ta ett uppskattat, men kanske lite urvattnat, koncept och tävling inom organisationen kallat ”4H-klubbarnas riksfinal” och stöpa om det till en utbildande och lärande aktivitet. Med vårt motto – ”lära genom att göra” – som ledord vill vi på ett innovativt och nytänkande sätt sammanföra medlemmar från Sveriges olika verksamheter för att öva på våra färdigheter med utgångspunkt i World Economic Forums viktigaste kompetenser för framtiden.

4Hs ledarskapssatsning demokratiskt ledarskap år 1

Bidragsgivare: GV90

Under projektets första år har ledarskapsutbildningarna uppdaterats med hjälp av Studiefrämjandet. Ideella har fått söka om att bli utbildare och lära sig materialet för att i sin tur kunna utbilda andra 4Hare lokalt.