Värva en kompis till Tanto 4H

Du som är medlem i Tanto 4H kan få en fin premie om du värvar en kompis att bli medlem i Tanto 4H.

Skicka ett mail med ditt namn och vem du värvat till tanto@4h.se

Premien får du direkt av Tanto 4H-klubb när medlemsavgiften är inbetalad av den nya medlemmen och medlemmen är registrerad.

Du kan välja på: 4H armband, sittunderlag eller 4H-mössa. Skriv i ditt mail vilken premie du önskar.