Möjligheter internationellt

4H är en internationell organisation vilket betyder att världen öppnar upp sig för de som är aktiva och stannar ett tag i organisationen. Det finns ett världsnätverk där ordförandeskapet just nu ligger på en 4H:are från Sverige.

International 4H Youth Exchange (IFYE)

IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och skapades då för att främja världsfreden genom att man fick möta andra kulturer och få fördjupad kunskap om dem och knyta kontakter över hela världen. Detta är, än idag, lika viktigt.

Ord från tidigare IFYE:s

“Det är en fantastisk upplevelse”

“Jag fick uppleva saker som jag aldrig skulle upplevt som turist”

“Jag lärde känna mina värdfamiljer så väl att vi fortfarande har kontakt idag”

“Den bästa och mest lärorika upplevelsen jag haft”

Vem kan ansöka till IFYE-utbytet?

Är du i åldern 18-30 år och har varit en aktiv 4H:are kan du söka. Det är meriterande att ha gjort saker i verksamheten som till exempel att ha varit med och arrangerat aktiviteter, suttit i styrelser med mera.

Sveriges 4H:s samarbetsländer varierar, men vi har haft utbyte med bland annat Australien, USA, Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När man åker som IFYE får man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar mellan 4 veckor-6 månader.

Hur och när söker jag?

Ansökan till IFYE-utbytet skickas in senast den 1 november varje år.

Ansökningsblankett för IFYE 2018 finns här! Blankett_IFYE

 

 

Europa

För de europeiska länderna finns paraplyorganisationen Rural Youth Europe (RYE). Varje år anordnar de olika event för sina medlemsorganisationer, som exempelvis vår- och höstseminarium, Europeiskt Rally och ledarutbildningar.

I Europa finns även paraplyorganisationen EFCF (European Federation of City Farms) som är ett samarbete mellan olika 4H-gårdsliknande organisationer i Europa.

Norden

Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU), är en paraplyorganisation som arbetar för att stärka samarbetet mellan ungdomsförbund i Norden genom olika arrangemang. Nordiskt läger, Nordisk ungdomsvecka och ledarskola är några av de aktiviteter NSU anordnar.