Maila Tanto@4h.se om du vill bli medlem i Tanto 4H och delta på våra aktiviteter. Medlemsavgiften är på 250 kronor är ni flera i samma familj som är medlemmar är avgiften på 200 kronor per person för övriga i familjen.