Samarbeten och bidrag

 

Tanto 4H samarbetar med Studiefrämjandet och HSB Tanto som låter oss vara i lokaler i området.

Tanto 4H har genom åren fått stöd till sin verksamhet från:

Stiftelsen Bång

Skandia Ideer för livet