Kaniner

Det finns två kaninraser som räknas som Svenska lantraser och de heter Melleruds kanin och Gotlandskanin. Av dessa två raser är Mellerudskaninen den mest hotade då det finns färre beskärningar av dem. Nedan följer lite intressant falt om de olika kaninerna.

Mellerudskanin

Bakgrund

Mellerudskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen. Den fanns i en besättning hos Edith Johansson, som bodde nära Mellerud i Dalsland. Kaninerna gavs därför namnet Mellerudskanin.

Kaninerna liknar mycket Gotlandskaninen i kroppsbyggnaden, men finns bara som brokigt svartvita (holländarteckning) eller som helvita (albino). Vuxna djur väger runt 3 kg, har kort päls och upprättstående öron. Normalt får Mellerudskaninerna 4-6 ungar. Mellerudskaninen uppfattas ofta som något lugnare än Gotlandskaninen.

Djuren har sedan 1937 funnits i Mellerud då Ediths familj flyttade dit från Stora Grimön i Vänern. Den enda kända inkorsningen av djur utifrån är från 1968. Då togs två svart-vit brokiga djur, en hona och en hane, in i besättningen. Djurantalet i har tidigare legat kring 15-20 men minskade under de sista åren drastiskt. De sista djuren köptes ut från ursprungsbesättningen under 2007.

Finns cirka 50 besättningar som är registrerade i genbank. Mellerudskaninen är en starkt hotad ras. Det finns ett behov av fler bevarare. Även om du bara har en hona och en hane kan du som privatperson göra stor skillnad.

Fakta om Mellerudskaninen
Vikt: 3-3,5 kg
Livslängd: Upp till 10 år
Könsmognad: 4 månader
Dräktighet: 1 månad
Ungar: 2-9 ungar/kull, medel är drygt 4 ungar/kull
Temperament: En lugn och snäll ras
Utseende: Något grövre ansikte och mer sluttande kors än vad gotlandskaninen har
Färg: Svart-vita med holländar-teckning samt albino
Användning: Till husbehov och sällskap

 

Gotlandskanin

Bakgrund

Gotlandskaninen är en rest av den gamla koharen, som hittades på en gård på Gotland. Lantraskaninerna hölls fria i ladugårdarna där de levde på spill från korna i form av hö och spannmål. Gotlandskaninerna utmärks av sina vackra färger, där alla kaninfärger med alla upptänkliga färgteckningar finns representerade. Vikten har i äldre tider varierat mellan två och fyra kilo hos ett vuxet djur och idag ligger medelvikten på något mer än tre kilo.

Fakta om Gotlandskaninen

Vikt: 3-4 kg.
Livslängd: Upp till 10 år.
Könsmognad: 4 månader.
Dräktighet: 1 månad.
Ungar: 2-12 ungar/ kull.
Föda: Växtätare.
Ursprung: Kaninen tämjdes ur vildkaninen för ca 3500 år sedan i sydvästra Europa och nordvästra Afrika.