Sveriges 4H anser det vara viktigt att bevara de svenska lantraserna. Tanto 4H har inga egna djur men tycker att det är ett viktigt arbete och vill gärna uppmuntra de som kan att ha Svenska lantraser i genbank.

Svenska lantraser är husdjursraser som uppfyller kriterier uppställda av jordbruksverket och som anses vara värda att bevara. En lantras har ursprungligen kommit från ett begränsat område och funnit där så pass länge att den till stora delar anpassat sig genetiskt till den lokala miljön.(Källa: Wikipedia)